Med lang erfaring innen samferdsel og samfunnskritisk infrastruktur leverer OneCo sikre og kostnadseffektive SRO-systemer (styring, regulering & overvåking) for vei og tunnel. I tillegg til installasjon av nye systemer gjør vi også inngrep i eksisterende SRO-systemer ved behov for oppgraderinger og utbedringer.

Vi leverer følgende produkter og tjenester innen Samferdselsautomasjon:

• Styring av lys, vifter og informasjonsskilt
• Implementering, drift og vedlikehold av elektrisk infrastruktur.
• Inngrep i eksisterende systemer med hensyn til sikkerhet for sluttbruker
• Utarbeide forslag til utbedringer
• Instrumentering og kameraovervåkning
• Nettverk
• Datautveksling med toppsystem
• Nødstasjoner

Johnny Andre Løff

Salgssjef Automasjon Norge

+47 472 89 802
Send e-post

Geir Sivertsen

Salgsansvarlig Industriautomasjon, Norge

+47 908 99 402
Send e-post

Are Omdal

Leder FO Infra

+47 95 08 66 39
Send e-post

Jan-Erik Nikolaisen

Avdelingsleder - Automasjon, Bergen

+4791857164
Send e-post

Tom Soma

Avdelingsleder - Automasjon. Stavanger

+47 948 47 655
Send e-post

Ayse Hesni

Avdelingsleder - Automasjon ,Oslo

+47 91 10 38 35
Send e-post