Fra generatorstyring for småkraftverk til styring av store fjernvarmeanlegg, forbrenningsanlegg og varmesentraler. OneCo tilbyr kostnadseffektive, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi kan også levere analyser og prosjektering.

En av de viktigste forutsetningene for et velfungerende moderne samfunn er at elektrisk kraft overføres fra kraftverkene og distribueres ut til en enkelte forbruker, enten det er husholdning, næringsbygg eller industri. OneCo leverer tjenester innen dette området både på kabel, linje og transformatorstasjoner på alle spenningsnivåer. Vi tilbyr også  vakt og beredskapsordninger til eiere av nettanlegg.

I tillegg til at vi bygger og drifter distribusjonsnett (opp til 22 kV) har også OneCo bygget opp en solid kompetanse på friluftsanlegg, brytere, transformatoren og kabelskjøting/endeavslutninger opp til 420 kV.

Produkter:

  • Drift og vedlikehold
  • Beredskap
  • Kabelanlegg
  • Montasje

OneCo har en overordnet målsetning om å være en systemuavhengig ledende leverandør innen installasjonsleveranser til transformatorstasjoner, kraftverk og industrielle on-, og offshoreanlegg. Vår organisasjon har stor kompetanse og lidenskap for dette segmentet, og kan bidra med kostnadseffektive prosjektgjennomføringer, der det fokuseres på langsiktige forhold til våre kunder.

Etter ferdig installert anlegg, kan vi bidra til optimal driftssikkerhet gjennom beredskapsordninger, driftslederoppgaver og internkontroll.
OneCo kan også levere elektroteknisk infrastruktur i forbindelse med vindkraftparker on- og offshore.

Produkter

El-kraft

Sverige 3

Stasjoner

Montasje, testing og idriftsettelse av utstyr opp til 420 kV.

Kabel Oneco

Kabel

Legging, skjøting og terminering av kabler opp til 420 kV

Intero B

Linje

Bygging av distribusjon-, regional- og sentralnetts linjer

Askøy

Drift og vedlikehold

Drift, vedlikehold og beredskap av distribusjon- og regionalnett

Geir Vika

Avdelingsleder Elkraft. Kristiansand

+47 957 97 322
Send e-post