Innenfor distribusjonsnett er OneCo en totalentreprenør innen bygging av kraftlinjer opp til og med 22 kV.

For linjer opp til 420 kV utfører vi bl.a innstikk og nedlooping til stasjons- og koblingsanlegg,  i tillegg til spesialiserte drifts- og vedlikeholdsoppdrag.