OneCo har bred erfaring som montasjepartner på prosjekter, samt anleggsledelse på stasjonsanlegg opp til og med 420 kV.
Sammen med vårt svenske datterselskap, OneCo kraftteknikk, utfører vi tjenester innenfor blant annet:

• Komplett montasje av primær- og sekundær komponenter
• Tilkobling av kraftlinjer for tilknytning av stasjoner opp til og med 420 kV, inkludert innstrekking og looping
• Montasje av kontroll, og apparatanlegg
• Jordingsanlegg
• Stativmontasje
• Montasje av FACTS og HVDC
• Effektbryter montasje, inklusive testing og idriftsettelse
• Skillebryter montasje, inklusive testing og idriftsettelse
• Jordslutter/jordingsbryter montasje, inklusive testing og idriftsettelse

Vi kan tilby sertifisert personell for prøving, idriftsettelse og prøver av høyspentapparater opp til og med 420 kV.
OneCo tilbyr også driftsleder oppgaver HSP og LSP.
Samt termografering av stasjonsanlegg og linjer med blant annet droneteknikk og DNV og NEMKO sertifiserte termografører.