El-sjekken

I dag starter omlag 40% av branner i det elektriske anlegget, eller som følge av feil bruk av dette.

Eldre sikringer løsner over tid, noe som lager dårlig kontakt og fører til varmgang. Ved stor belastning av slike kurser vil dette være brannfarlig. Mange skap har ikke jordfeilbryter eller overspenningsvern. Eldre skap har en dårligere avdekking mot spenningsførende deler.

OneCo tilbyr overhaling av det elektriske anlegget med nye kombiautomater:

• Brannforebyggende
• Økt personsikkerhet
• Mer driftssikkert
• Betjeningsvennlig
• Ny dokumentasjon i skap.

Bestill en el-sjekk for å gjøre ditt anlegg tryggere i dag.

Kontakt oss:

Eirik Skaara

Avdelingsleder - Service. Kristiansand

+47 982 40 807
Send e-post

Lars Erik Kindberg

Adelingseder Service. Oslo

+ 43 91 10 92 93
Send e-post