Avklaringsskjema:

  Tekst

  De fleste flate tak egner seg for solcelleanlegg. Skråtak kan også egne seg, men da må bygget ligge riktig vinklet med tanke på solforhold. Uansett bør taket ha en viss størrelse for at det skal lønne seg med solcelleanlegg. Jo større areal, jo mer energi kan anlegget produsere.

  Taket trenger ikke være på mange kvadratmeter for at et solcelleanlegg skal kunne installeres, så det kommer an på hvor stort energibehov man ønsker å få dekket med anlegget. Det er mest vanlig å installere solcelleanlegg på næringsbygg som har takflate på minimum 200 kvadratmeter. Man må også ta hensyn til eventuelle oppstikk som kan gi skygge når man beregner flaten modulene kan installeres på, noe som kan begrense det tilgjengelige arealet.

  Når det er sagt vil et prosjekt bestående av flere bygg med mindre tak, for eksempel et borettslag, eller en næringspark, bli definert som ett prosjekt av oss, selv om det er snakk om flere separate installasjoner.

  Nei, så lenge det ikke er store skyggeproblemer vil et solcelleanlegg kunne lønne seg i hele Norge. Når det er sagt så finner vi de aller beste forholdene på Sør- og Østlandet. Modulene legges vanligvis med en øst-vest konfigurasjon på flate tak noe som gir en optimal energiutnyttelse.

  Taket må tåle vekten av anlegget. Et vanlig solcelleanlegg er ballastert etter vindlast-beregninger gjort av sertifiserte ingeniører, det vil vanligvis utgjøre 18kg/m2 i snitt. Snølast er også noe som blir tatt med i prosjekteringen av anlegget, og her er det viktig at taket har bæreevne til å tåle dette samt at innfestningssystemet til anlegget dimensjoneres for disse lastene.

  Når det gjelder tilstand på taket må man huske at et solcelleanlegg har en levetid på 30 år. Hvis taket nærmer seg endt levetid, bør man vurdere å skifte takpappen før man installerer et solcelleanlegg. Det går selvsagt an å fjerne solcelleanlegget, skifte tak, og sette det på plass igjen, men det vil være en kostbar og tidkrevende prosess.

  Da snakker vi om mindre flater som ikke vil gi den største energiproduksjonen. Men det kan være en fin kompliment til takanlegg. Om det er aktuelt avhenger av hva slags materiale fasaden er laget av, og om fasaden mottar nok sol i løpet av dagen og året.

  Fordelen med fasademonterte solcellepanel er at du jevner ut produksjonskurven både i løpet av dagen og året. For eksempel vil østvendte panel produsere mest energi på morgenen når strømmen er dyrere, mens sørvendte panel vil produsere mer om vinteren, når strømprisen er på sitt høyeste. Samtidig produserer de panelene som ligger på taket mest når solen står høyest.

  Dette vil variere med lokasjon, årstid og værforhold, men et solcelleanlegg på et tak i Norge vil produsere 650-1000 kWh/kWp i året. kWp står for kilowatt-peak og er benevningen man bruker for å beskrive merkeeffekten/størrelsen til et solkraftanlegg. Har du for eksempel installert 1000 solcellepanel med en merkeeffekt på 460Wp er størrelsen på anlegget ditt 460kWp.

  Når vi prosjekterer et anlegg, vil vi kunne beregne produksjonen ned til timenivå og få et ganske godt estimat på hvor mye av byggets energibehov som kan dekkes av solcelleanlegget. Det egner seg for eksempel godt for kjølehaller eller lagerbygninger som trenger mye kjøling om sommeren. Et solcelleanlegg vil kunne dekke mye av energibehovet for denne type bygg.

  Kjølehaller og lagerbygg er allerede nevnt, og vi installerer også på kontorbygg, svømmehaller, universiteter, politistasjoner – det er et stort spenn i prosjektene våre. Vi har spesialkompetanse på å tilpasse og finne løsninger for de fleste type bygg og behov.

  Fra første samtale til prosjektering, installering og påkobling tar det 4-6 måneder, avhengig av størrelse og type anlegg. Vi håndterer da hele prosessen fra A til Å, og overleverer et anlegg som er i full drift.

  Modulene vi bruker har en levetid på 30 år. Vi benytter oss alltid av siste og beste teknologi, og vektlegger at produktene har EPD’er, det vil si at de er miljødeklarert.

  Den viktigste fordelen er at man kan produsere hele eller deler av byggets energibehov selv, og dermed kan redusere strømutgifter. En annen viktig begrunnelse er at man får et grønnere og mer miljøvennlig bygg. Dette ser vi blir stadig viktigere for byggeiere, noe som hører sammen med at det er varslet strengere energi- og miljøkrav til næringsbygg i Norge.

  Det kan vi gi en indikasjon på ved å sette opp forskjellige eksempler, og beregne nedbetalingstid ved forskjellige strømprisnivåer. Noen fasit er det umulig å gi gitt at strømprisene varierer, men en ganske god idé vil man likevel få.

  Vi vil se på lokasjon og bilder av bygget, materialbruk på tak og eventuelt taktegninger, og deretter gjør vi en vurdering av plassering. Når vi vet omtrent hvor mange moduler det er plass til, beregner vi produksjon i løpet av det første året. Vi kan oppgi produksjon i timesverdier, måle den opp mot energiforbruk i bygget, slik at man kan se hvor mye av energibehovet solcelleanlegget vil kunne dekke.

  Det er bare å ta kontakt med oss så vi får en forståelse av bygget og behovet, så vil vi vanligvis kunne gi en slik vurdering i løpet av en arbeidsuke, men dersom det er et stort og komplisert bygg kan det ta noe lengre tid.

  OneCo Green Energy leverer solceller og andre løsninger for å fange solenergi.

  Vi er opptatt av at du får et anlegg av god kvalitet, som er i henhold til krav og god byggeskikk. Vi tilbyr montasjemateriell som er godt og skånsomt for taket, siden solcelleanlegget har levetid på over 25 år.

  Vi har gode systemer for å beregne solinnstråling og forventet produksjon, og anlegget blir også kalkulert og dimensjonert for riktige vind- og snølaster.

  Om du vurderer solceller på taket, så ta gjerne kontakt. Vi kan også bidra med andre industrielle sparetiltak på energi. Ta kontakt, så kan vi konsultere deg i din "case", og belyse hvilke muligheter du har til å spare kostnader.

  Kontakt oss via 

  Epost: green.energy@oneco.no
  Telefon: +47 932 15 533