1. Et enkelt solcellepanel produserer nok strøm i løpet av sin levetid, til å potensielt erstatte over 3 tonn kull.

2. Vi hjelper deg med å gjøre lønnsomme investeringer, mens du tar klimaansvar!

3. Vi er gode på elektro og kan hjelpe deg med optimalisering av energiforbruk og lavere kostnader.

  OneCo Green Energy leverer solceller og andre løsninger for å fange solenergi.

  Vi er opptatt av at du får et anlegg av god kvalitet, som er i henhold til krav og god byggeskikk. Vi tilbyr montasjemateriell som er godt og skånsomt for taket, siden solcelleanlegget har levetid på over 25 år.

  Vi har gode systemer for å beregne solinnstråling og forventet produksjon, og anlegget blir også kalkulert og dimensjonert for riktige vind- og snølaster.

  Om du vurderer solceller på taket, så ta gjerne kontakt. Vi kan også bidra med andre industrielle sparetiltak på energi. Ta kontakt, så kan vi konsultere deg i din "case", og belyse hvilke muligheter du har til å spare kostnader.

  Kontakt oss via 

  Epost: green.energy@oneco.no
  Telefon: +47 932 15 533

   Ingeborg Høiaas

   Teknisk direktør Fornybar Energi, OneCo Elektro

   +47 47097192
   Send e-post

   Ellen Kathrine Lie

   Daglig leder Green Energy AS

   +47 934 36 486
   Send e-post