OneCo leverer produkter og tjenester til vannkraftverk opp til 40 MW. Selskapet har levert rundt 100 slike anlegg der leveransen i hovedsak består i:

  • Engineering
  • Kontrollsystemer
  • Tavlesystemer
  • Driftssentraler
  • Teknisk infrastruktur
  • Installasjon / drift
  • Analyser
  • Driftsettelse

Geir Vika

Avdelingsleder Elkraft. Kristiansand

+47 957 97 322
Send e-post