vimeo-video-thumbnail

Velferdsteknologi handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan teknologi kan brukes til å gjøre menneskers liv enklere og bedre. Eller sagt på en annen måte; bedre livskvalitet.
OneCo tilbyr tjenestebaserte løsninger til alle brukere av velferdsteknologi: tjenestemottakere hjemme og på institusjon, pårørende, responssentre og brukerne hos tjenesteyter.

OneCo  tar steget inn i fremtiden sammen med finske Everon. Deres anerkjente velferdsteknologiske løsning kan vise til stor fremgang i Finland og Sverige de siste årene.

Broschyr Everons skybasert plattform NO - page1
Broschyr Everons skybasert plattform NO - page 2

Lene Høysæter Larsen

Leder Helseteknologi og bedriftskommunikasjon

+47 90 51 98 51
Send e-post