Velferdsteknologi handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan teknologi kan brukes til å gjøre menneskers liv enklere og bedre. Med velferdsteknologi får mange en tryggere hverdag og større muligheter for økt selvhjulpenhet og medbestemmelse. Eller sagt på en annen måte; bedre livskvalitet.

Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier:

  • Trygghets- og sikkerhetsteknologi
  • Kompensasjons- og velværeteknologi
  • Teknologi for sosial kontakt
  • Teknologi for behandling og pleie

OneCo tilbyr gjennom OneCo Care løsninger innen alle disse kategoriene og har i tillegg tjenestebaserte moduler til alle brukere av velferdsteknologi: hjemmeboende og deres pårørende, institusjoner og responssentre.


OneCo Care - gevinster ved bruk av velferdsteknologi

Andelen mennesker som behøver hjelpemidler for en trygg og god hverdag er raskt økende. Heldigvis er velferdsteknologi også er et hurtig voksende fagfelt. I dag finnes det gode løsninger som forbedrer hverdagen for de som trenger ekstra hjelp, og som gjør disse tjenestene enklere å tilby for alle tjenesteytere. Vellykket innføring av velferdsteknologi er der hvor utstyr hos trengende brukere kobles opp mot de administrative verktøy og prosessene som allerede er i drift hos helseinstitusjonene. Eller sagt med andre ord: helsefaglige systemer må kunne utveksle informasjon med de produktene og den teknologien som brukere benytter. Dette gir trygghet for brukerne, og store gevinster – både administrativt og økonomisk – for institusjoner og kommuner.

OneCo Care er en skybasert løsning utviklet i Nederland. Den oppfyller alle krav med tanke på GDPR og tilbyr lagring av data i Norge. Løsningen er fleksibel og enkel å bruke, og med sentral administrasjon unngår man separate systemer for forskjellige bruksområder og tjenester.

Løsningen er svært fleksibel og kan ivareta behov både i hjem, utendørs og i institusjonFamilie og frivillige kan bidra og engasjere seg dersom ønskelig og vil dermed kunne avlaste omsorgstjenesten.

 

 

Ståle Hus

Avdelingsleder Velferdsteknologi

+47 55596975
Send e-post