OneCo ufører følgende leveranser  innefor sorten og hvite disipliner:

  • Prosjektledelse
  • Engineering
  •  Installasjon
  • Ombygging, oppgradering og modernisering
  • Inspeksjoner og vedlikehold
  • MC, test, commissioning
  • Oppstart etter opplag av skip og lagring av utstyr
  • Produkter og løsninger for Ex Heat
  • Vinterisering av utstyr og systemer for rigg og skip

Morten Endresen

Manager Marine Divisjon OneCo Safe Yards

+47 99 47 74 17
Send e-post

Jørgen Danielsen

Operation manager - Basedrift OneCo Safe Yards

+47-975 23 898
Send e-post