OneCo leverer komplette elektrotekniske anlegg fra design og prosjektering til installasjon og teknisk drift/vedlikehold for vei, bane og tunnel.

Det stilles stadig større krav til sikkerhet på norske vei- og tunnelanlegg. De tekniske løsningene som velges for styring og overvåking blir stadig mer avanserte og digitalisert. Dette øker også muligheten for en helt ny kommunikasjon mellom bil og vei. Noe som igjen kan øke sikkerheten.

OneCo leverer komplette elektrotekniske anlegg fra design og prosjektering til installasjon og teknisk drift/vedlikehold for vei, bane og tunnel.

Produkter

  • SRO anlegg /atomasjon
  • Belysningsanlegg
  • Tavler
  • Tekniske anlegg i tunnel
  • LED informasjonsskilt

 

 

 

Are Omdal

Leder Forretningsområde Infra -

+47 95 08 66 39
Send e-post

Geir Vika

Avdelingsleder Elkraft. Kristiansand

+47 957 97 322
Send e-post