Komplette adgangssystemer basert både på elektronikk og mekanikk.