image0000011 (2)

Landsdekkende tjenesteleverandør av robuste teletekniske løsninger

OneCo FO Telecom har kompetansen som er nødvendig for å sikre pålitelig telekommunikasjonsnettverk og robust samfunnskritisk infrastruktur.

Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, inkludert design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon, vedlikehold, feilretting, optimalisering og dokumentasjon.

Vi har lang erfaring med komplekse leveranser og høy kompetanse innenfor faste, mobile og trådløse nett. Sammen med våre oppdragsgivere og partnere sikrer vi at våre kunder alltid ligger i front av den rivende Telecom utviklingen «word wide». For øyeblikket sørger vi blant annet for å koble Norge til fremtidens 5G nettverk.

Lokal tilstedeværelse og døgnkontinuerlig driftstjenester og beredskap

Våre dyktige feltingeniører, teknikere og montører er til stede i de aller fleste av Norges kommuner.
Med det ypperste av skreddersydde data- og mobilløsninger leverer vi døgnkontinuerlige reaktive - og proaktive driftstjenester over store deler av landet.
Vi er selvsagt alltid åpne for å utvikle tilbud også i nye områder dersom det er bærekraftig. Vi er dessuten en viktig ressurs når kommunikasjonsnettet er nede som følge av ytre påvirkning etter storm, katastrofer eller ulykker. Vårt virke innebærer å operere i både luft, vann og jord.
 
OneCo_Eirik_5G-4
dreamstime_l_56295589

Våre kunder

Våre kunder inkluderer ledende teleoperatører, systemleverandører, kraftselskaper, netteiere, kommuner og bedrifter. Ved å la oss bygge infrastruktur og installere nettverkstjenestene i hjemmene til forbrukerne, vet våre kunder at de har pålitelige og funksjonelle nettverk.
Med et betydelig antall sluttkundebesøk hvert år har vi bygget opp verdifull erfaring. Denne erfaringen øker kundetilfredsheten og sikrer lojalitet til valgt operatør. Telekommunikasjonsnettverk som fungerer, gir fornøyde sluttkunder!

Vi bygger fremtidens bærekraftige kommunikasjonsnettverk

Økende bruk av smarte gjenstander i samfunnet, arbeidsplassen og private hjem, stiller større krav til infrastrukturen.
Det er i dag nesten ingen grenser for hvilke gjenstander som kan kobles til internett. Nettverk må håndtere en stadig økende mengde data.
OneCo bygger pålitelige faste, mobile og trådløse nett med kabel og WiFi-løsninger av høy kvalitet.
OneCo Fo Telecom er sertifisert iht. NKOM, ISO 14001 samt ISO 9001 og stiller høye krav til våre leverandører og underentreprenører.
FNs bærekraftsmål er definert inn i vår verdiskapningsplan frem mot 2025 og 2030.

Det vil aldri være mulig å fullt ut beskrive retningslinjer for alle situasjoner som måtte oppstå. Det er derfor viktig at man ved tvil om hva som er riktig beslutning eller fremgangsmåte rådfører seg med nærmeste leder eller kollegaer. 

20201126_122440
20201126_122414

Vi har både spiss- og breddekompetanse innenfor tjenester, som:

Mobilsiter/Mast

Mobilnett/Mobilantenner

Wifi-løsninger, WLAN, LINK, Etc

Innendørs mobildekning

Repeaterløsninger

Fibernett, kobbernett, HFC/coax

Kabling av datanettverk

Aksessnett

Radiolinje

Transmisjon

Kabel-TV Nett (KTV)

Elektroarbeid

Les mer om:

Petter Schive

Adm. direktør Telecom

+47 97512062
Send e-post