OneCo Telecom leverer landsdekkende drift-, vedlikehold- og utbyggingstjenester til flere operatører innen mobil og kringkasting.  Basert på vår erfaring og unike kompetanse bidrar vi til større robusthet, høyere oppetid og sikrere drift for våre kunder.

Infrastruktur mobil og kringkasting

OneCo Telecom er i dag en av landets største drifts- og utbyggingsaktører innen mobilbransjen og kringkasting. Vi utfører større utbyggingsoppdrag, og vi har døgnkontinuerlig feilrettingsberedskap gjennom hele året i alle landets fylker. At våre elektrikere, montører og ingeniører er utplassert over hele landet sikrer kort responstid, høy lokalkunnskap og gir en kostnadseffektiv og sikker leveranse til våre kunder. Vi er en totalleverandør som utfører prosjektering, planlegging, utbygging, installasjon, idriftsetting, drift og serviceoppdrag for alle typer radiotekniske installasjoner. For å sikre effektivt mottak og koordinering av oppdrag, samt overvåkning av leveransene, benytter vi vårt eget driftssenter i Trondheim.

Infrastruktur fiber

OneCo leverer teknisk design og prosjektledelse innen fibernettverk til operatører og bedrifts- og privatmarkedet. Vi bygger ut alle typer fibernettverk – inkludert «Turn Key» prosjekter – og bistår med rådgiving, drift og vedlikehold innen fibertjenester.

Andre bransjer

OneCo bygger også en rekke ulike telecom-installasjoner til kunder innenfor andre bransjer som f.eks. oppdrettsnæring og offentlig virksomhet. Vi tilbyr I tillegg kartlegging, analyse og optimalisering av problemområder innenfor dekning; innendørs og utendørs, og foreslår løsninger for forbedringer.

Radiokommunikasjon

Vi leverer komplette radio-kommunikasjonsløsninger bl.a fra Motorola Solutions.

 

 

 

Kjetil Wiig

Leder FO Networks

+47 99749298
Send e-post

Kjell Arne Giske

Leder FO Technologies

+4748167370
Send e-post

Arve Henning Kjønvik

Production Manager

+47 930 31 006
Send e-post

Tony Årsbog

Avdelingsleder Telecom mobil

+47 92 41 59 19
Send e-post

Kjartan Honningdal

Teknisk leder, Telecom - bygg

+47 92 66 10 32
Send e-post