Optisk fiber er en tynn tråd av glass som overfører lys.

Fiberteknologi gjør det mulig å frakte data som lys, noe som gir overlegen kapasitet til å overføre enorme mengder data i høy hastighet, uten å miste kapasitet underveis. Ettersom fiberlinjer ikke leder elektrisitet, vil det heller ikke oppstå elektriske forstyrrelser underveis.

Fiberoptisk kabel kan lede signaler raskt over store avstander. Dette gjør fibernett til et svært stabilt og pålitelig kommunikasjonsnett som støtter fremtidens nettjenester. I prosjekteringen foretar vi de nødvendige undersøkelsene av hvilke muligheter og begrensninger som finnes i området.

Vi tar oss av eventuelle forhandlinger med eiendomsbesittere og offentlige etater, og utarbeider konkrete og velfunderte nettverksplaner.

Vi tar ansvar for hele prosjektet fra A-Å og har fagkyndig personell som sørger for effektiv idriftsettelse, kvalitetskontroll og nødvendig dokumentasjon.

OneCo_Lærlinger_Stavanger-6
koblinger

Kobberkabler er koplingspunkter som først og fremst ble brukt for å tilby fasttelefontjenester, og etter hvert også bredbånd.

Disse finnes i både bakke og luftspenn. Kobber har ikke ubegrenset kapasitet slik som fiberkabler. Men, ettersom den norske infrastrukturen opprinnelig er basert på kobberkabler, er vedlikehold av disse en vesentlig del av vår virksomhet. Kobbernettet skal gradvis avvikles, noe som rent praktisk innebærer at stolper og gamle kabler skal byttes ut med mer moderne teknologi. OneCo bidrar også til dette arbeidet.

En koaksialkabel (coax) er en kabel med senterleder, isolasjon, og ytre leder som består av en eller flere folier pluss fletting.

Dette er en kabel som brukes spesielt til overføring av høye frekvenser fordelt på mange kanaler, som for eksempel overføring av fjernsynssignaler, tele og data samtidig.

kabel

Petter Schive

Adm. direktør Telecom

+47 97512062
Send e-post