20201126_122414

Vi leverer tjenester i hele verdikjeden og bistår i hele entrepriseprosessen.

Vi har lang erfaring med utbygging av ulike mobilteknologier, og sørger for høy leveringspresisjon og utførelse med høy kvalitet i alle ledd. Vi sørger for nødvendige søknader og bistår i eventuelle forhandlinger i forbindelse med utbygging. Sammen med våre oppdragsgivere sørger vi for å koble Norge til både mobilnett, bredbånd og kabel tv. Vi bygger ut 3G-, 4G, og fremtidens 5G nettverk.

Både bedrifter og privatpersoner kan oppleve at innendørs mobildekning er en stadig større utfordring. Dekningsgraden kan forstyrres av nybygg eller andre hindringer som oppstår, blant annet som følge av at nybygg ofte har en tettere bygningsmasse for å være mest mulig energieffektive. Her kan OneCo bistå med å finne riktig løsning.