image0000011 (2)

Vi har bred erfaring med radiolinje og tilbyr hele spekteret av produkter og tjenester som sørger for et best mulig resultat.

Der avstandene er store kan det være svært kostbart å legge en dedikert linje. I slike tilfeller kan OneCo sette opp en radiolinje med punkt til punkt overføring. Dette vil gi rask og velfungerende datatrafikk til en rimeligere penge. Vi leverer master og tårn, antenner og annet utstyr til overføring av data.

Vi tar oss av planlegging, RL-hopp beregninger, kommunikasjon med eiendoms- eller gårdeiere, plasseringen av antenner og utstyr. Vi kan dessuten sørge for grunnarbeider, strømtilførsel, mastemontasje, montasje av RL-utstyr og antenner, samt idriftsetting. Vi håndterer logistikk og koordinering av underleverandører og sørger for all nødvendig dokumentasjon.

Kjetil Wiig

Leder Mobil FO Telecom

+47 99749298
Send e-post

Ronny Brudeseth

Markedsdirektør FO Telecom

+47 90898733
Send e-post