Utfordrende leveranser til OneCo Contracting

Ocean VanguardFor Diamond Offshore skal vi skifte ut strukturer på Ocean Vanguard. – Bildet over viser strukturen rundt boredekk, cellardekk og ROV hangar modellert opp i grove trekk for å få oversikt over løsning og leveranse, som består i nye plater og bumpere, sier Bjørn Rafoss, Prosjektleder hos OneCo Contracting. Diamond Offshore har i dag 2 rigger på norsk sokkel, og totalt 34 rigger på verdensbasis.

Ocean Vanguard

For Diamond Offshore skal vi skifte ut strukturer på Ocean Vanguard.

– Bildet over viser strukturen rundt boredekk, cellardekk og ROV hangar modellert opp i grove trekk for å få oversikt over løsning og leveranse, som består i nye plater og bumpere, sier Bjørn Rafoss, Prosjektleder hos OneCo Contracting.

Diamond Offshore har i dag 2 rigger på norsk sokkel, og totalt 34 rigger på verdensbasis. Ocean Vanguard eies og drives av Diamond Offshore Drilling (UK) Ltd. i Aberdeen. Ocean Vanguard har tidligere innehatt SUT under navnet West Vanguard, da den var eiet og operert av Smedvig.

Oceaneering

Oppdraget for Oceaneering går som planlagt. Til SWRP prosjektet bygger vi faste strukturer som vist på bildet under.

SWRP står for Subsea Well Response Project og er et prosjekt som flere oljeselskaper samarbeider om som en direkte følge av Deepwater Horizon ulykken i Mexico gulfen.

– Leveransen går til Oceaneering avdeling for ”Remote Intervention Technology Deepwater Technical Solutions”. Det spesielle med denne leveransen er at utstyret skal tåle operativ drift 3000 muh, forteller Berge Edland, Manager Operations.

“Enhancing international subsea well incident intervention» utgitt av «Oil Spill Response»

“Enhancing international subsea well incident intervention» utgitt av «Oil Spill Response»