Utvikling av det Grønne skifte

Nå skal beboerne slippe å flytte bilen etter at de har ladet. Mandag signerte Røverkollen borettslag og OneCo avtalen om grønn energi i garasjeanlegge.

For å nå ambisiøse utslippsmål må det kunne lades opp mot 200.000 elbiler i Oslo. Og når 70 prosent av innbyggerne bor i leilighet, trengs det en betydelig utbygging av ladeinfrastruktur.
Røverkollen Borettslag på Romsås er pilot i EU-prosjektet GreenCharge, som handler om å skape et utslippsfritt transportsystem basert på elektrisk energi og der køer og parkeringsproblemer minimeres. Røverkollen har 246 leiligheter, og nesten alle har privat parkeringsplass i garasje.

Unngår dyre investeringer i strømnettet
Borettslaget regner med at mange vil bytte til elbiler i nær fremtid, men lading av mange elbiler vil normalt kreve dyre investeringer i strømnettet. Planen er å unngå dette med smart strømstyring i kombinasjon med solcelleanlegg og et batteri som gjør at strømmen kan brukes når den trengs, og ikke bare når sola skinner.
– Vi har en ambisjon om å tilby lading av elbiler til alle som vil, og er glade for å få OneCo med på laget, sier styreleder Kjetil Hetland i Røverkollen borettslag.
OneCo er et selskap med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon, som nå skal levere solceller og batteri til borettslaget.
– Det er viktig for oss å ta del i dette markedet, og være med på å løfte fram framtidens energisystemer, sier dir. forretningsutvikler solenergi Ellen Cathrine Lie i OneCo.

Vil utvikle smarte styringssystemer for lading
Et hovedmål i prosjektet er å skape bærekraftige løsninger – ikke bare for miljøet – men også i et økonomisk perspektiv. I GreenCharge skal det grønne skiftet understøttes av teknisk innovative løsninger og forretningsmodeller som gjør satsingene lønnsomme. Hensikten er å skape piloter som kan bidra til teknisk utvikling og tjene som modeller for andre.
– De første analysene for Røverkollen viser oss at smart styring av elbil-ladingen i garasjen og smart styring av energibruken i byggene vil kunne gi plass til flere elbiler i nettet. Nå ser vi frem til å få undersøkt dette i praksis også, sier seniorforsker Karen Byskov Lindberg i SINTEF.
Blant annet skal det utvikles smarte styringssystemer for lading av elbiler og el-scootere. Denne teknologien gjør at man kan unngå dyre utvidelser av strømnettet selv når andelen elbiler øker betydelig. Prosjektet omfatter også utprøving av miljøvennlige løsninger som solcelleanlegg og utnyttelse av stasjonært batteri til kapasitetsstyring av ladestrøm.