Veglyskontrakt for Kristiansand kommune

Veglyskontrakt for Kristiansand kommune

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Kristiansand Kommune om å drifte kommunens vegbelysning. Kontrakten starter opp 1. januar 2013, og løper ut 2015 med mulighet for forlengelse ut 2017.

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Kristiansand Kommune om å drifte kommunens vegbelysning. Kontrakten starter opp 1. januar 2013, og løper ut 2015 med mulighet for forlengelse ut 2017.

«Det er med stor glede vi nå inngår samarbeide med Kristiansand Kommune på denne kontrakten. Oppdraget føyer seg fint inn i vår langsiktige kontraktportefølge av drift-  og vedlikeholdskontrakter, og understøtter vår strategi om å bli en stor nasjonal aktør i dette markedet», sier adm direktør i OneCo Samferdsel, Øystein Stebekk.

Oppdraget omfatter drift, vedlikehold og beredskap for ca 16.000 lyspunkter og ca 500 km kabel og ledningsnett. Kontraktverdi er ca 15-30 mill.

«Det at kontrakten ligger midt i vårt nedslagsfelt på Sørlandet gjør dette ekstra bra. Vi har flere langsiktige driftkontrakter for kommuner og Statens Vegvesen på Sørlandet som gir bred og god leveranseplattform til våre kunder i dette området. Vi ser frem til å levere gode produkter og løsninger også til Kristiansand Kommune i årene fremover»,  avslutter Stebekk.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.