Veglyskontrakt for Kristiansand kommune

Veglyskontrakt for Kristiansand kommune

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Kristiansand Kommune om å drifte kommunens vegbelysning. Kontrakten starter opp 1. januar 2013, og løper ut 2015 med mulighet for forlengelse ut 2017.

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Kristiansand Kommune om å drifte kommunens vegbelysning. Kontrakten starter opp 1. januar 2013, og løper ut 2015 med mulighet for forlengelse ut 2017.

«Det er med stor glede vi nå inngår samarbeide med Kristiansand Kommune på denne kontrakten. Oppdraget føyer seg fint inn i vår langsiktige kontraktportefølge av drift-  og vedlikeholdskontrakter, og understøtter vår strategi om å bli en stor nasjonal aktør i dette markedet», sier adm direktør i OneCo Samferdsel, Øystein Stebekk.

Oppdraget omfatter drift, vedlikehold og beredskap for ca 16.000 lyspunkter og ca 500 km kabel og ledningsnett. Kontraktverdi er ca 15-30 mill.

«Det at kontrakten ligger midt i vårt nedslagsfelt på Sørlandet gjør dette ekstra bra. Vi har flere langsiktige driftkontrakter for kommuner og Statens Vegvesen på Sørlandet som gir bred og god leveranseplattform til våre kunder i dette området. Vi ser frem til å levere gode produkter og løsninger også til Kristiansand Kommune i årene fremover»,  avslutter Stebekk.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.