Veidrift AS blir en del av OneCo konsernet

Chamonix , 3842 m.o.h

Veidrift AS blir en del av OneCo konsernet og styrker dermed OneCo sin posisjon innen Samferdsel. Veidrift har spesialisert seg på driftstjenester for vei og har bygget opp en solid kompetanse på gjennomføring av prosjekter knyttet til både rehabilitering- og nyanlegg av tekniske installasjoner både innenfor vei og tunnel. Veidrift er lokalisert i Oslo og omsetter i år for ca.

Veidrift AS blir en del av OneCo konsernet og styrker dermed OneCo sin posisjon innen Samferdsel. Veidrift har spesialisert seg på driftstjenester for vei og har bygget opp en solid kompetanse på gjennomføring av prosjekter knyttet til både rehabilitering- og nyanlegg av tekniske installasjoner både innenfor vei og tunnel.
Veidrift er lokalisert i Oslo og omsetter i år for ca. 80 mill. Selskapet blir en del av Samferdsel satsningen i OneCo konsernet. OneCo har som første målsetning å oppnå en omsetning innen dette markedet på 400-500 mill.

«Ved å få med oss Veidrift på laget har OneCo styrket sin posisjon kraftig innen samferdsel. OneCo får her med seg svært dyktige personer med solid kompetanse og entreprenørskap som i tillegg leverer svært gode resultater. Dette gir oss en solid plattform for å kunne utvide vårt tjenestespekter innen samferdsel segmentet. For våre kunder vil dette bety at OneCo kan levere flere tjenester med samme kontaktpunkt. Med en god ordrereserve i bunn – og nå Veidrift som en del av OneCo, vil konsernet være svært godt rustet til å bli en av de ledende leverandørene på leveranse og drift av tekniske installasjoner, både for vei og bane.» sier konsernssjef i OneCo, Marvin Jensen.

OneCo har på kort tid tatt en god posisjon innen samferdselsmarkedet gjennom å vinne flere store prosjekter vei og tunnel, både innenfor elektro og SRO-anlegg. OneCo kommer til å ansette flere innenfor dette segmentet og ønsker enda flere med på denne reisen.

Bilde:Ole Kr Trana

Bilde:Ole Kr Trana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Stabu og Roger Barlie eiere i Veidrift ser frem til å kunne utvikle og eie en felles enhet sammen med OneCo konsernet.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.