Videre digitalisering av kraftnettet

Montasje av konsentratorskap på nettstasjon og direkte AMS-måler i sikringsskap

Fra 31. Mai til 1. Juni ble de årlige målerdagene på Quality Hotel Expo på Fornebu i regi av Energi Norge arrangert. For OneCo som deltok med stand ble dette en fin anledning til å presentert sine produkter og tjenester knyttet til selve AMS-utrullingen, Nett-Nytte installasjoner og salg av konsentratorskap.

«Et viktig tema som ble belyst på seminaret var hvilke muligheter som den digitaliseringen som gjøres gjennom AMS-utrullingen vil gi nettselskapene. Dette var en fin anledning å fortelle om OneCo sine ambisjoner om å bli en total leverandør innenfor drift og innsamling av målerverdier. OneCo opplevde også at dette var et sentralt tema i de samtalene vi hadde med nettselskapene», forteller Bjørn Vagle, AMS Markedsansvarlig  i OneCo.

«I tillegg til at OneCo er en av de største leverandørene av AMS-målermontasje, leverer vi også skap for konsentoratormontasje som også er forbedret for instrumentering fro «Nett-Nytte. Vi har til nå lever ca 10.000 skap», fortsetter Bjørn Vagle.

OneCo er også i ferde med å installer ca. 8500 skap som er instrumentert for «Nett-Nytte».

I tillegg til selve montasjen av skapene monteres det strømtransformatorer på lavspentføringen på transformatoren.  Denne operasjonen krever at det jobbes på frakoplet anlegg. OneCo gjennomføre nå mellom 65 og 70 strømstanser i uka for å holde fremdriftsplanen.

Skaptypene som OneCo leviterer for montasje av konsentrator og «Nett-Nytte»- instrumentering og et glimt fra OneCo’s stand på måledagene

Skaptypene som OneCo leviterer for montasje av konsentrator og «Nett-Nytte»- instrumentering og et glimt fra OneCo’s stand på måledagene

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.