Videre digitalisering av kraftnettet

Montasje av konsentratorskap på nettstasjon og direkte AMS-måler i sikringsskap

Fra 31. Mai til 1. Juni ble de årlige målerdagene på Quality Hotel Expo på Fornebu i regi av Energi Norge arrangert. For OneCo som deltok med stand ble dette en fin anledning til å presentert sine produkter og tjenester knyttet til selve AMS-utrullingen, Nett-Nytte installasjoner og salg av konsentratorskap.

«Et viktig tema som ble belyst på seminaret var hvilke muligheter som den digitaliseringen som gjøres gjennom AMS-utrullingen vil gi nettselskapene. Dette var en fin anledning å fortelle om OneCo sine ambisjoner om å bli en total leverandør innenfor drift og innsamling av målerverdier. OneCo opplevde også at dette var et sentralt tema i de samtalene vi hadde med nettselskapene», forteller Bjørn Vagle, AMS Markedsansvarlig  i OneCo.

«I tillegg til at OneCo er en av de største leverandørene av AMS-målermontasje, leverer vi også skap for konsentoratormontasje som også er forbedret for instrumentering fro «Nett-Nytte. Vi har til nå lever ca 10.000 skap», fortsetter Bjørn Vagle.

OneCo er også i ferde med å installer ca. 8500 skap som er instrumentert for «Nett-Nytte».

I tillegg til selve montasjen av skapene monteres det strømtransformatorer på lavspentføringen på transformatoren.  Denne operasjonen krever at det jobbes på frakoplet anlegg. OneCo gjennomføre nå mellom 65 og 70 strømstanser i uka for å holde fremdriftsplanen.

Skaptypene som OneCo leviterer for montasje av konsentrator og «Nett-Nytte»- instrumentering og et glimt fra OneCo’s stand på måledagene

Skaptypene som OneCo leviterer for montasje av konsentrator og «Nett-Nytte»- instrumentering og et glimt fra OneCo’s stand på måledagene

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.