OneCo har kjøpt Mil Sec AS.

I OneCo er vi stolte av at vi på under to år har blitt en betydelig nasjonal aktør i høysikkerhetsmarkedet, det er gledelig å oppleve at vi ønskes velkommen av både små og de store mest krevende kundene i dette markedet. Kjøpet av Mil Sec og utvidelsen av leveransene også innen fysisk sikring er en naturlig utvikling i OneCo sin satsing som total leverandør for Sikkerhet og IKT. Dette vil utvilsomt gi oss en god vekst også videre, sier Kjell Arne Giske

Mil Sec leverer fysisk sikkerhet. Gjennom denne sammenslåingen vil OneCo-konsernet kunne tilby et enda bredere produktspekter i høysikkerhet segmentet.
– Vi er utrolig glade for å ha Mil Sec med på laget. Dette er et selskap som har en solid posisjon hos kundene. I tillegg har selskapet en solid ledelse, høy faglig kompetanse og som vil være en viktig bidragsyter i vår satsning på sikkerhet, sier Stellan Johansen.

– Vi i Mil Sec er veldig fornøyd med å få inn en solid eier med stor kapasitet og ser frem til å rette fokuset mot drift og videreutvikling av Mil Sec konseptet og gode leveranser, sier Per Ove Paulsen. Med Oneco-konsernet i ryggen åpnes muligheter for Mil Sec som vi aldri tidligere har hatt. De har en solid eierstruktur og en økonomisk kapasitet som tillater langsiktig tankegang. Mange av prosjektene vi jobber for å vinne er avhengig av politiske beslutninger og offentlige bevilgninger, noe som gjør tidsperspektivet for gjennomføring er uforutsigbart, legger Bjørn Hagen til.
Mil Sec ble startet opp i 1997 og kan vise til i sin historie om spennende prosjektert og jevnt gode resultater

Les mer  i Aktuell og Sikkerhet

Per Ove Paulsen (f.h.) og Bjørn Hagen fra Mil Sec,  Stellan Johansen og Kjell Arne Giske i OneCo. o. Foto: Even Rise