Senior Prosjektleder – Energi / Elkraft

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Et av satsingsområdene er samfunnskritisk infrastruktur, deriblant kraftdistribusjon.

Selskapet leverer i dag prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk. I tillegg er det inngått drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett.

OneCo har som ambisjon å ha en vesentlig vekst innen Elkraftmarkedet i tiden fremover. Dette gjelder innenfor drift og vedlikehold i distribusjonsnett, men ikke minst i prosjektmarkedet på høyere spenninger, da med fokus på transformatorstasjoner, vindparker, koblingsanlegg med tilhørende installasjoner.

Vi søker derfor etter vår neste senior prosjektleder!

Som senior prosjektleder i OneCo vil du ha planleggingsansvar for ordre, produksjon, installasjon og ressursbruk. Du har resultatansvar for egne prosjekt i form av fremdrift, risikovurdering og HMS-planer, og ansvar for økonomi. Du vil jobbe aktivt med oppfølging av nye og gamle kunder om fremtidige prosjektmuligheter.
Hovedkontor Kristiansand. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av prosjekter innenfor stasjonsanlegg, lednings- og kabelanlegg
 • Følge opp prosjekt til ferdigstillelse
 • Kalkulasjon, samt gi tilbud
 • Lage kalkyler og månedlig oppfølging av prognoser
 • Tilrettelegging før oppstart, planlegge og gjennomføre oppstarts – og evalueringsmøte av prosjektene
 • Tilleggsarbeid, herunder følge opp og rapportere fremdrift og avvik både internt og eksternt
 • Følge opp produktivitet og kvalitet
 • Bidra til at OneCo fortsatt forblir en ledende nasjonal aktør

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert kompetanse og erfaring fra prosjektledelse er et absolutt krav
 • Regional/sentralnetts kompetanse er ønskelig
 • Ønskelig med et godt kontaktnett mot relevante samarbeidspartnere og leverandører
 • Løsningsorientert og med høyt HMS-fokus
 • Kjennskap til relevante normer/lover og forskrifter
 • Erfaring fra bruk av dataverktøy og kunnskap om digitalisering
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv*** / Master
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og initiativrik
 • Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
 • Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
 • Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
 • Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler».

Vi kan tilby:

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.
Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon - nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 900 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1,5 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.
Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte.
Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Kontakt:
Avdelingsleder Elkraft - Geir Vika: 957 97 322