Service Elektriker og service IKT tekniker – Agder

Vi søker etter dyktig(e) service elektrikere og IKT teknikere til serviceavdelingen vår i Kristiansand
Er du den vi søker etter som ønsker å bidra med faglig kompetanse og godt humør?
Serviceavdelingen er en viktig brikke i vår videre vekst i Kristiansand og Agder, og vi ønsker deg med på laget. Som ansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med høy fagkompetanse og en spennende fremtid i møte!
Som serviceelektriker eller IKT tekniker vil du få nye utfordringer med stadig nye og innovative løsninger innen bolig, næring og industri.

Arbeidsoppgaver:

• Planlegging og gjennomføring av varierte og spennende serviceoppdrag
• Gjennomføring av små og mellomstore prosjekter.
• Kundekontakt, befaringer og tilbudsregning.
• Allsidige oppdrag, der du er med å påvirket hvilke type oppdrag du ønsker, eller ønsket faglig vikling

Ønskede kvalifikasjoner:

• Allsidig praksis og fagbrev som elektriker
• Førerkort klasse B
• Det er et krav at du behersker norsk skriftlig og muntlig
• Evnen til å sette kunden i fokus og skape gode relasjoner
• Relevant erfaring som service elektriker / IKT tekniker innen bolig, industri og rammeavtaler.

Personlige egenskaper:

• Selvstendig, lærevillig, nøyaktig og pålitelig
• Løsningsorientert og initiativrik
• Sterk stå-på-vilje, høy gjennomføringsevne.
• Faglig engasjert og ønske om å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr:

• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• En organisasjon med stort engasjement, faglig dyktighet og pliktoppfyllende medarbeidere
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser, Pensjonsordninger.
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• En variert, og utfordrende arbeidshverdag.
• Egen service bil.

Spørsmål om stillingen eller søknad sendes:

Avdelingsleder Service – Eirik Skaara tlf 98240807, eirik.skaara@oneco.no
Avdelingsleder IKT – Jarl Myrene tlf 98240820, jarl.myrene@oneco.no

Låsesmed & Ikt sikkerhetsteknikker i Kristiansand

Vi søker etter dyktige Låsesmed & Ikt Sikkerhetsteknikker til serviceavdelingen vår i Kristiansand.
Er du den vi søker etter som ønsker å bidra med faglig kompetanse og godt humør?
Serviceavdelingen er en viktig brikke i vår videre vekst på Agder, og vi ønsker deg med på laget. Som ansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med høy fagkompetanse og en spennende fremtid i møte!
Som Låsesmed & Ikt Sikkerhetsteknikker vil du få nye utfordringer med stadig nye og innovative løsninger innen bolig, næring og industri.
Arbeidsområde vil være i Agder.

Arbeidsoppgaver:

• Installasjon og service av lås, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll.
• Installasjon og service av elektromekaniske produkter.
• Planlegging og gjennomføring av varierte og spennende serviceoppdrag
• Gjennomføring av små og mellomstore prosjekter.
• Kundekontakt, befaringer og tilbudsregning.
• Prosjektmontasje.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Erfaring med løsninger og produkter innen adgangskontroll, alarmsystemer, elektroniske og mekaniske låssystemer
• Allsidig praksis: du kan arbeide selvstendig, er kreativ og løsningsorientert.
• Du har interesse og engasjement for jobben din, er ansvarsbevisst og har klare krav til egen kvalitet.
• Førerkort klasse B
• Det er et krav at du behersker norsk skriftlig og muntlig
• Evnen til å sette kunden i fokus og skape gode relasjoner

Personlige egenskaper:

• Selvstendig, lærevillig, nøyaktig og pålitelig
• Løsningsorientert og initiativrik
• Sterk stå-på-vilje, høy gjennomføringsevne.
• Faglig engasjert og ønske om å holde deg oppdatert innen faget:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• En organisasjon med stort engasjement, faglig dyktighet og pliktoppfyllende medarbeidere
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser, Pensjonsordninger.
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• En variert, og utfordrende arbeidshverdag.

Morgan Rønjum
Avd. leder / Prosjektleder Lås & Beslag
Tel.: +47-97534444
morgan.ronjum@oneco.no

Jarl Myrene
Avd. leder | Departement Manager
Tel.: +47-982 40 820
jarl.myrene@oneco.no

IKT/ Sikkerhet/ AV – tekniker

Vi trenger påfyll til IKT avdelingen vår i Kristiansand og trenger humørfylte og effektive teknikere både inne sikkerhet, IKT og AV.

Vil du være med i gjengen vår?

Arbeidsoppgaver:
• Service og idriftsettelse.
• Programmering av brannalarm, adgangskontroll og AV-utstyr
• Oppfølging av kunder og leverandører.
• Datakommunikasjon.
• Teknisk støtte/veiledning til kunder.
• Prosjektarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev innen elektro er en fordel, eventuelt serviceelektroniker.
• Fibersystemer og datanettverk.
• AV-systemer.
• God prosess- og systemforståelse.
• Proaktiv.
• Team spirit.
• Noe reising må påregnes.
• Førerkort kl.B.

Personlige egenskaper:
• Godt humør, engasjert og en positiv lagspiller.
• Trives med kundekontakt og yter god service.
• Løsningsorientert, nøyaktig og pliktoppfyllende.
• Yrkesstolthet, opptatt av sikkerhet og levere kvalitet i arbeidet.
• Evner å jobbe selvstendig.
• Fleksibel med høy arbeidskapasitet.
• Du må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst.
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling.
• Team med motiverte og dyktige arbeidstakere.
• Utfordrende og varierende hverdag.
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
• Pensjonsordninger, AFP.

Spørsmål om stillingen og søknad kan sendes til:
Jarl Myrene, Mob: 98240820, E-post: jarl.myrene@oneco.no
Eirik Skaara, Mob: 98240807, E-post : eirik.skaara@oneco.no

Formenn – Energi / Elkraft

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Et av satsingsområdene er samfunnskritisk infrastruktur, deriblant kraftdistribusjon.

Selskapet leverer i dag prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk. I tillegg er det inngått drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett.

OneCo har som ambisjon å ha en vesentlig vekst innen Elkraftmarkedet i tiden fremover. Dette gjelder innenfor drift og vedlikehold i distribusjonsnett, men ikke minst i det nasjonale prosjektmarkedet på høyere spenninger, da med fokus på transformatorstasjoner, vindparker, koblingsanlegg med tilhørende installasjoner.

Vi søker derfor reisevillige arbeidende formenn!

Vi ser etter en dyktig arbeidende anleggsleder som har elektro bakgrunn og kan ta ansvar for å gjennomføre bygging/fornyelse av transformatorstasjoner og kraftstasjoner.
Rollen er kombinert med et praktisk ansvar, det vil si at rollen vil innebære både montasje og administrasjon.
Vi ser etter deg som vil ta ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjekter og lede et faglig team mot konkrete mål. Vi har oppdrag i hele Norge.

Du vil forestå planlegging og gjennomføring av arbeidet, samt følge opp HMS og kvalitetskontroll. Det er ditt ansvar å gjennomføre leveransen så effektivt som mulig, og følge opp at kontrakten følges og byggherrens interesser er godt ivaretatt.

En del reisevirksomhet må påregnes, først og fremst i en fastsatt rotasjonsordning.

Arbeidsoppgaver
• Anleggsleder er selskapets ansvarlige leder for prosjektet i felt
• Utføre arbeidspakken med nødvendig kvalitet og innenfor definerte prosjektrammer og toleranse, samt rapportere dette til overordnede
• Høy- og lavspenningsarbeider på kraftstasjoner, trafostasjoner, industrianlegg
• Delta på prosjektgjennomganger, oppstartsmøte og byggemøter
• Skal gjennomføre oppstartsmøter ved hver rotasjon og morgenmøter der dette er avtalt
• Ivareta den løpende kontakten med byggherrens representanter
• Koordinere egne ressurser og underentreprenører ved anlegget
• Føre kontroll med timeforbruk, produksjonsrapporter og rapportere fremdrift
• Innkjøp av materiell og utstyr, samt kontrollere og rapportere om mottatt materiell
• Oppfølging av HMS og ytre miljø på anlegget
• Registrere og behandle avvik og endringer
• Delta i utarbeidelsen av sluttdokumentasjon

Kvalifikasjoner
• Energimontør med fagbrev
• Elektrikere gr. L med fagbrev og erfaring fra industri/infrastruktur
• Relevant erfaring som anleggsleder eller liknende
• Elektro bakgrunn, ideelt fagbrev + fagskole/ingeniør
• Ideelt om du har erfaring fra transformatorstasjoner og linjearbeid eller liknende
• Ledererfaring
• Kunnskap om prosjektøkonomi og optimalisering
• Kunnskap innen HMS, kvalitet, internkontroll og kontraktsforståelse
• Du må kunne både norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Selvstendig, strukturert og initiativrik
• Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
• Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
• Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
• Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
• Gode samarbeidsevner
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler».

Vi kan tilby:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
• Utfordrende og varierende hverdag
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.
Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon - nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 850 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1,5 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.
Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte.
Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Kontakt:
Avdelingsleder Elkraft - Geir Vika: 957 97 322. geir.vika@oneco.no

Senior Prosjektleder – Energi / Elkraft

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Et av satsingsområdene er samfunnskritisk infrastruktur, deriblant kraftdistribusjon.

Selskapet leverer i dag prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk. I tillegg er det inngått drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett.

OneCo har som ambisjon å ha en vesentlig vekst innen Elkraftmarkedet i tiden fremover. Dette gjelder innenfor drift og vedlikehold i distribusjonsnett, men ikke minst i prosjektmarkedet på høyere spenninger, da med fokus på transformatorstasjoner, vindparker, koblingsanlegg med tilhørende installasjoner.

Vi søker derfor etter vår neste senior prosjektleder!

Som senior prosjektleder i OneCo vil du ha planleggingsansvar for ordre, produksjon, installasjon og ressursbruk. Du har resultatansvar for egne prosjekt i form av fremdrift, risikovurdering og HMS-planer, og ansvar for økonomi. Du vil jobbe aktivt med oppfølging av nye og gamle kunder om fremtidige prosjektmuligheter.
Hovedkontor Kristiansand. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av prosjekter innenfor stasjonsanlegg, lednings- og kabelanlegg
 • Følge opp prosjekt til ferdigstillelse
 • Kalkulasjon, samt gi tilbud
 • Lage kalkyler og månedlig oppfølging av prognoser
 • Tilrettelegging før oppstart, planlegge og gjennomføre oppstarts – og evalueringsmøte av prosjektene
 • Tilleggsarbeid, herunder følge opp og rapportere fremdrift og avvik både internt og eksternt
 • Følge opp produktivitet og kvalitet
 • Bidra til at OneCo fortsatt forblir en ledende nasjonal aktør

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert kompetanse og erfaring fra prosjektledelse er et absolutt krav
 • Regional/sentralnetts kompetanse er ønskelig
 • Ønskelig med et godt kontaktnett mot relevante samarbeidspartnere og leverandører
 • Løsningsorientert og med høyt HMS-fokus
 • Kjennskap til relevante normer/lover og forskrifter
 • Erfaring fra bruk av dataverktøy og kunnskap om digitalisering
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv*** / Master
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og initiativrik
 • Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
 • Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
 • Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
 • Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler».

Vi kan tilby:

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.
Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon - nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 900 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1,5 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.
Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte.
Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Kontakt:
Avdelingsleder Elkraft - Geir Vika: 957 97 322

Energimontører, Anleggsledere og Prosjektledere

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker OneCo dyktige og fleksible Anleggsledere og Energimontører.
OneCo Sør har leveranser til Agder Energi i deres distribusjonsnett i begge Agder fylkene samt for Glitre Nett i Buskerud. Her utfører OneCo Sør oppdrag på drift og vedlikehold, samt utbygging og beredskap . I tillegg har OneCo driftsavtaler og en rekke prosjekter mot El-Kraft markedet generelt i hele landet. Vi ønsker derfor å styrke laget mot den videre satsingen i elkraftmarkedet og søker deg som er faglig sterk, fleksibel, engasjert, nøyaktig, løsningsorientert og selvstendig.

 

Arbeidsoppgaver
• Nybygg, drift og vedlikehold av forsyningsnett høyspent og lavspent
• Høy- og lavspenningsarbeider på kraftstasjoner, trafostasjoner, industrianlegg
• Oppfølging og ansvar av egne prosjekter
• Delta på flåtestyringen med beredskap mot våre kunder

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev i Gr. A, H eller energimontør med relevant erfaring.
• Erfaring fra et eller flere av våre forretningsområder.
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»
• Kjennskap til normer/lover og forskrifter
• Du behersker norsk skriftlig og muntlig
• Førerkort kl. B og gjerne stor lastebil
•  Bakgrunn fra stasjons- og bryteranlegg.

Personlige egenskaper
• Selvstendig, strukturert og initiativrik
• Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
• Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
• Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
• Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
• Gode samarbeidsevner
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»
Vi tilbyr:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
• Utfordrende og varierende hverdag
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Pensjonsordninger, AFP

 

Spørsmål om stillingen: Geir Vika, telefon 957 97 322,
CV og søknad sendes til e-post : geir.vika@oneco.no