Spennende oppdrag i Statoil-prosjekt

Spennende oppdrag i Statoil-prosjekt

Om et års tid vil Statoil sette verdensrekord på Åsgard på 300 meters dyp. Et grenrør skal koples til hovedrøret når det strømmer gass under høgt trykk inne i hovedrøret. Ved hjelp av spesialutvikla verktøy skal det på havbotn sveises en røyrstuss på hovedrøret.

Om et års tid vil Statoil sette verdensrekord på Åsgard på 300 meters dyp.
Et grenrør skal koples til hovedrøret når det strømmer gass under høgt trykk inne i hovedrøret. Ved hjelp av spesialutvikla verktøy skal det på havbotn sveises en røyrstuss på hovedrøret.
Straks boret når gjennom rørveggen og inn til gasstrømmen vil en ventil lukka boreholet for å hindra gasslekkasje.

En slik boring og fjernstyrt tilkobling på havbotn til et røyr som ikke i utgangspunktet er førebudd for slikt har aldri vært gjort før.
Dette kalles for ”Hot-Tap” (Hot-tap er bransjen sitt navn på denne nye teknikken for fjernstyrt tilkopling av et grenrør til et hovedrør, som fører gass under høgt trykk og som ikke er forberedt med et t-røyr eller grenrør for tilkopling).

OneCo Teksal har deltatt i denne leveransen for håndtering av dette spesialsveiseverktøyet. Det er Sepro Technology som har konstruert vinsjen på oppdrag av Technip og Statoil. Vinsjen skal brukes til å håndtere avansert utstyr som nevnt over.
OneCo Teksal har bistått SeproTechnology med følgende:

• komplettering av Software programmering for vinsj.
• ansvaret for HMI Software for hele systemet.
• har ansvaret for software programmering for HPL.
• ansvaret for installasjon og oppkobling.

System navn er ”Lanuch And Recovery System (LARS) for the Remote T-Welding Tool (RTWT)”. Systemet består av 2 sammensatte deler en Handling Plattform (HPL) og en vinsj

Les mer om...

Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

Defa Solid Ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.