Veilys prosjekt – E39 Tangvall-Rosseland

Veilys prosjekt - E39 Tangvall-Rosseland

OneCo skal bygge veilys på strekningen Tangvall – Rosseland på E39 i Kristiansand. Prosjektet gjennomføres for Risa som er hovedentreprenør i prosjektet. Prosjektet består i utvidelse av vegbredde på to strekninger; Rosseland-Storenes og Klepland-Tangvall.

OneCo skal bygge veilys på strekningen Tangvall – Rosseland på E39 i Kristiansand. Prosjektet gjennomføres for Risa som er hovedentreprenør i prosjektet.

Prosjektet består i utvidelse av vegbredde på to strekninger; Rosseland-Storenes og Klepland-Tangvall. Utvidelsen blir størst mellom Klepland og Tangvall. Her blir det forbikjøringsfelt i begge retninger. Ny vegbredde blir 16,5 meter.

Mellom Rosseland og Storenes blir det bare ett felt i hver retning. Her blir vegen 12,5 meter bred. Til sammen 7 kulverter på de to strekningene må forlenges. Dessuten skal en kulvert som fører fylkesveg 114 under E39, erstattes med en ny kulvert som gir større fri høyde på fylkesvegen.

51 000 kubikkmeter skal sprenges for å gi plass til utvidelsen av de to strekningene. 46 000 kubikkmeter jordmasser skal graves ut.

OneCo skal levere ca. 110 nye veilyspunkter og ca. 120 nye armaturer, samt ca. 6000m med kabel og styreskap.

Frist for ferdigstillelse av anlegget er 30. november 2014 på delstrekningen Klepland-Tangvall. Rosseland-Storenes har frist 15. mai 2015.

Se video av prosjektet her:

Om OneCo:


Les mer om...

Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

Defa Solid Ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.