ONECO LEVERER I 2011

ONECO LEVERER I 2011

Konsernsjef Marvin jensen og Finansdirektør Trond Larsen er svært godt fornøyd med resultater og utvikling av OneCo-konsernets første driftsår. Selskapene i OneCo konsernet hadde i 2011 en samlet omsetning på 492 mill. med driftsresultat på rundt 30 mill.

Konsernsjef Marvin jensen og Finansdirektør Trond Larsen er svært godt fornøyd med resultater og utvikling av OneCo-konsernets første driftsår.

Selskapene i OneCo konsernet hadde i 2011 en samlet omsetning på 492 mill. med driftsresultat på rundt 30 mill. Selskapsporteføljen hadde ved inngangen til 2012 en 12 måneders rullerende omsetningsbase på rundt 600 mill, i 2012 forventes denne å være på rundt 1 mrd. Dette var også målet og vekstambisjonen til konsernet ved etableringen.

OneCo konsernet har vært i en positiv oppbyggingsfase i 2011 med selskaper og etableringer som er kommet til i løpet av året, noe som legger premissene for konsernregnskapet og innholdet i dette.
OneCo ble fra oppstarten organisert som konsernmodell og teller nå 13 operative selskaper med aktivitet rettet mot forretningsområdene olje & marine, infrastruktur, energi, bygginstallasjon og industri.

OneCo hadde ved inngangen til 2012 rundt 400 ansatte – i løpet av juni vil konsernet passere 500 ansatte.

«Det er moro å se at OneCo leverer gode tall og har en god drift. OneCo har kommet i en posisjon mange trodde var umulig. Det gir ekstra motivasjon at markedet og kunder tar oss godt i mot og setter pris på hva vi leverer og bidrar med – det gir oss også mange muligheter til en spennende utvikling. Jeg gleder meg til å realisere de neste planene vi har for OneCo – og samtidig bli kjent med mange flere nye kollegaer i tiden som kommer», sier konsernsjef Marvin Jensen.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.