ONECO LEVERER I 2011

ONECO LEVERER I 2011

Konsernsjef Marvin jensen og Finansdirektør Trond Larsen er svært godt fornøyd med resultater og utvikling av OneCo-konsernets første driftsår. Selskapene i OneCo konsernet hadde i 2011 en samlet omsetning på 492 mill. med driftsresultat på rundt 30 mill.

Konsernsjef Marvin jensen og Finansdirektør Trond Larsen er svært godt fornøyd med resultater og utvikling av OneCo-konsernets første driftsår.

Selskapene i OneCo konsernet hadde i 2011 en samlet omsetning på 492 mill. med driftsresultat på rundt 30 mill. Selskapsporteføljen hadde ved inngangen til 2012 en 12 måneders rullerende omsetningsbase på rundt 600 mill, i 2012 forventes denne å være på rundt 1 mrd. Dette var også målet og vekstambisjonen til konsernet ved etableringen.

OneCo konsernet har vært i en positiv oppbyggingsfase i 2011 med selskaper og etableringer som er kommet til i løpet av året, noe som legger premissene for konsernregnskapet og innholdet i dette.
OneCo ble fra oppstarten organisert som konsernmodell og teller nå 13 operative selskaper med aktivitet rettet mot forretningsområdene olje & marine, infrastruktur, energi, bygginstallasjon og industri.

OneCo hadde ved inngangen til 2012 rundt 400 ansatte – i løpet av juni vil konsernet passere 500 ansatte.

«Det er moro å se at OneCo leverer gode tall og har en god drift. OneCo har kommet i en posisjon mange trodde var umulig. Det gir ekstra motivasjon at markedet og kunder tar oss godt i mot og setter pris på hva vi leverer og bidrar med – det gir oss også mange muligheter til en spennende utvikling. Jeg gleder meg til å realisere de neste planene vi har for OneCo – og samtidig bli kjent med mange flere nye kollegaer i tiden som kommer», sier konsernsjef Marvin Jensen.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.