På skinner i Trøndelag

På skinner i Trøndelag

OneCo Midt- Norge AS signerte i juni en eksklusiv rammeavtale med Jernbaneverket for leveranse av elektrotjenester til Jernbaneverket / Bane Nord. Avtalen gjelder Dovre / Trønderbanen og Røros/Solørbanen med banestrekningene- Steinkjer – Støren – Stjørdal – Storlien – Støren – Dombås – Støren – Røros    Avtalens innhold er leveranse av kompetanse og kapasitet utover det Jernbaneverket selv har til rådighet innen elektro. «For OneCo Midt Norge er avtalen viktig.

OneCo Midt- Norge AS signerte i juni en eksklusiv rammeavtale med Jernbaneverket for leveranse av elektrotjenester til Jernbaneverket / Bane Nord.

Avtalen gjelder Dovre / Trønderbanen og Røros/Solørbanen med banestrekningene
– Steinkjer – Støren
– Stjørdal – Storlien
– Støren – Dombås
– Støren – Røros

Avtalens innhold er leveranse av kompetanse og kapasitet utover det Jernbaneverket selv har til rådighet innen elektro.

«For OneCo Midt Norge er avtalen viktig. Vi har lang erfaring for leveranse av elektro- og automasjonsløsninger knyttet til samfunnskritisk infrastruktur. Fra før har vi mange oppdrag og prosjekter inn mot vei og tunnel, avtalen er derfor en spennende mulighet for å utvide til bane. Vi er allerede i gang med oppdrag gjennom avtalen og ser frem til et godt samarbeid med JBV i årene fremover», sier Knut Ole Laksøyen, salgssjef i OneCo Midt-Norge.

Terje Stenerud, faglig leder strømforsyning i JBV (tv), og salgssjef i OneCo Midt Norge, Knut Ole Laksøyen

Terje Stenerud, faglig leder strømforsyning i JBV (tv), og salgssjef i OneCo Midt Norge, Knut Ole Laksøyen

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.