På skinner i Trøndelag

På skinner i Trøndelag

OneCo Midt- Norge AS signerte i juni en eksklusiv rammeavtale med Jernbaneverket for leveranse av elektrotjenester til Jernbaneverket / Bane Nord. Avtalen gjelder Dovre / Trønderbanen og Røros/Solørbanen med banestrekningene- Steinkjer – Støren – Stjørdal – Storlien – Støren – Dombås – Støren – Røros    Avtalens innhold er leveranse av kompetanse og kapasitet utover det Jernbaneverket selv har til rådighet innen elektro. «For OneCo Midt Norge er avtalen viktig.

OneCo Midt- Norge AS signerte i juni en eksklusiv rammeavtale med Jernbaneverket for leveranse av elektrotjenester til Jernbaneverket / Bane Nord.

Avtalen gjelder Dovre / Trønderbanen og Røros/Solørbanen med banestrekningene
– Steinkjer – Støren
– Stjørdal – Storlien
– Støren – Dombås
– Støren – Røros

Avtalens innhold er leveranse av kompetanse og kapasitet utover det Jernbaneverket selv har til rådighet innen elektro.

«For OneCo Midt Norge er avtalen viktig. Vi har lang erfaring for leveranse av elektro- og automasjonsløsninger knyttet til samfunnskritisk infrastruktur. Fra før har vi mange oppdrag og prosjekter inn mot vei og tunnel, avtalen er derfor en spennende mulighet for å utvide til bane. Vi er allerede i gang med oppdrag gjennom avtalen og ser frem til et godt samarbeid med JBV i årene fremover», sier Knut Ole Laksøyen, salgssjef i OneCo Midt-Norge.

Terje Stenerud, faglig leder strømforsyning i JBV (tv), og salgssjef i OneCo Midt Norge, Knut Ole Laksøyen

Terje Stenerud, faglig leder strømforsyning i JBV (tv), og salgssjef i OneCo Midt Norge, Knut Ole Laksøyen

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.