Vant kontrakt om kontrollpunkt E6

Vant kontrakt om kontrollpunkt E6

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen region Øst om prosjekt for etablering av nytt strengepunkt for sydgående løp på Svinesund. Her representert med byggherre Arne Bjørklund i Statens Vegvesen (t. h) og Øystein Stebekk i OneCo.

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen region Øst om prosjekt for etablering av nytt strengepunkt for sydgående løp på Svinesund. Her representert med byggherre Arne Bjørklund i Statens Vegvesen (t.h) og Øystein Stebekk i OneCo.

Arbeidet starter umiddelbart og skal ferdigstilles i mai 2014. Kontraktsverdi er 7,9 mill inkl mva.
Prosjektets omfang:
Det skal etableres
– Teknisk bod for utstyr og styring
– Bommer som stenger begge kjørefelt på E6 forbi kontrollplassen
– 3 stk portaler med kjørefeltsignaler
– Variable trafikkskilt for blant annet å justere fart
– Trekkerør og trekking av kabler

«Vi ser frem til samarbeidet om prosjektet. Vi har allerede et godt samarbeid etablert som følge av at vi har drift og vedlikehold for Statens Vegvesen Region Øst i Østfold», sier Øystein Stebekk, daglig leder i OneCo Samferdsel.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid av OneCo Veidrift AS og OneCo Samferdsel AS. E6 og avkjøring skal være i drift i anleggstiden. Arbeidene skal utføres slik at beboere og andre ferdende har minst mulig ulempe.

«Kontrakten føyer seg inn i en pen portefølje av kontrakter som skal utføres i 2014, og vi skal som vanlig levere godt innenfor hva som forventes», avslutter Stebekk.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.