OneCo leverer nytt kraftverk

OneCo Vests har signert avtale med Rauma Energi på leveranse til Nye Verma kraftverk. Leveransen omfatter komplett kontroll- og apparatanlegg samt installasjon. Tavlene blir bygget på eget verksted.

Stasjonen tillater ubemannet drift og vil kunne fjernstyres fra driftsentralen via kommunikasjon i henhold til IEC 60870-5-104 NUC standard. Stasjonen bygges i fjell og vil ha 22,5 MW installert effekt og en produksjon på 119 GWh i året.

Prosjektet starter umiddelbart og vil bli ferdigstilt høsten 2018.

Gjennom denne leveransen bekrefter OneCo sin posisjon som ønsket leverandør av kontroll- og apparatanlegg med gode løsninger og god gjennomføringsevne. Gjennom en ti års periode er mer enn 80 prosjekter levert til kraftverkbransjen.

God respons på boligmesse

«Utrolig moro å oppleve den store responsen OneCo fikk på det vi presenterte på boligmessen i Bergen i slutten av september. Vi merker at det er en stigende interesse på hvordan ny teknologi nå vil påvirke både energiforbruket til den enkelte husstand og hvordan og hvordan huseier kan vær med å styre forbruket på en smart måte». Dette sier Morten Luneng, divisjonsleder i OneCo Technologies.

På standen til OneCo ble det i tillegg til å fokusere på el-sikkerhet og gode tilbud på oppgradering av sikringsskap også vist hva «Smart-hus-teknologi» og «Velferds-teknologi» er, og hvordan dette kommer til å påvirke den enkelte.

Det var spesielt stor interesse rundt OneCos Smart Hus-konsept og ladestasjoner for El-biler.  Dette er et marked som er i rask utvikling og som alle OneCo sine regioner vil være en solid leverandør i.

OneCo overtar Swire elektroservice

OneCo Vests AS går motstrøms og utvider kapasiteten betydelig innen elektro og automasjon, rettet mot olje og gass sektoren. OneCo overtar ekstern elektrorelatert service og viderefører avtaler som Swire har hatt i markedet. Samtidig inngås en langsiktig rammeavtale hvor Swire kjøper tjenester fra OneCo.

OneCo ser dette som en god mulighet til å styrke sin posisjon i olje og gass markedet hvor kompetanse på ATEX og IECex er sentralt. Swire sine kunder vil fortsette å treffe sine faste kontaktpersoner på serviceoppdrag. OneCo kan nå kombinere Z-015 utsjekk og tjeneste med godkjent G11 kontrollør løfteredskap.

Vi har fortsatt stor fokus på:

  • Produkter relatert til varme
  • Vinterisering
  • Syrefaste koblingsbokser
  • Instrumentering
  • Syrefaste kabinetter
  • Ex-kapslinger
  • Ex relatert inspeksjon og service
  • Z-015 utsjekk
  • Autorisert ex-verksted

OneCo Services på Ormen Lange

Nyhamna Extension Project er et oppgraderingsprosjekt av eksisterende Ormen Lange-anlegget, for å forberede mottak av olje og gass fra Aasta Hansteen Field Development, og senere også fra Lindorm og Draugen etter oppgradering.

Nyhamna Extension Project er et oppgraderingsprosjekt av eksisterende Ormen Lange-anlegget for å forberede mottak av olje og gass fra Aasta Hansteen Field Development, og senere også fra Lindorm og Draugen etter oppgradering.

Statoil vil bygge en ny rørledning på 480 km fra Aasta Hansteen-feltet til Ormen Lange, Aukra.
Nyhamna Extension prosjektet vil kreve installasjon av en off ekstra eksportkompressor, to  booster kompressorer, tre  flere målestasjoner og omfattende byggearbeid med veier og en ny kompressor bygning.

Totalvekt på nytt utstyr som skal installeres, bulk materialer inkludert, er på ca 15 000 tonn. A / S Norske Shell har planlagt for 3 nedstengninger, ett per år i 2014, 2015 og 2016.

For å redusere eventuelle varmt arbeid mens anlegget er i drift, er det prosjektets mål å modularise / prefabrikkere så mange som mulig av installasjonen objekter.

«Oneco Services utfører for ABB elektro installasjonen på anlegget, og er i dag engasjert med ca 30 pers, fordelt på prosjekt ledelse, formenn, og montører. Alle som jobber i prosjektet går en 14-21 rotasjon.  Vi får også gode tilbakemelding  fra våre folk på at arbeide er et interessant og artig prosjekt å få delta på, i tillegg til at der godt lagt til  rette trenings muligheter om kvelden skulle bli ledigAnlegget ligger ca en times kjøring fra Molde» sir Arild Wikøren, daglig leder i OneCo Service.

OneCo vant storkontrakt for Agder Energi Nett

OneCo er en av to leverandører som er valgt for å levere drifts- og vedlikeholds tjenester på Agder Energi Nett sitt regional- og distribusjonsnett. OneCo har fått ansvar som leverandør i alle områdene.

Agder Energi Nett bruker rundt 300 millioner kroner på drift, vedlikehold og mindre investeringer hvert år, slik at den totale avtalen – med inntil seks års løpetid – har en verdi på inntil 1,8 mrd. For OneCo sin del vil dette utgjøre mellom 100 og 200 millioner kroner årlig.

«Denne kontrakten var spesielt viktig og positiv å vinne da arbeid opp mot Elkraftsegmentet og nettselskap er et av de største satsingsområdene våre i selskapet» forteller Regiondirektør Frank Iglebæk.

OneCo har nå totalt leveranser opp mot ca. 50 nettselskap i Norge, og vi vokser i dette markedet.

Denne nye kontrakten med Agder Energi vil gi arbeid for mange nye medarbeidere på Agder.  I tillegg til det personellet som allerede jobber i selskapet vil det nå rekrutteres både energimontører, anleggsledere og prosjektledere.

OneCo Ser fram til oppstart av denne kontrakten og vi er veldig fornøyde med å bli valgt som en av Agder Energi Nett sine største leverandører. OneCo har pr. i dag allerede betydelig antall personer som jobber på kontrakt for Agder Energi i forbindelse med pågående kontrakter.

Les mer om kontraktsfordeling : https://www.aenett.no/presse-og-aktuelt/stor-vedlikeholdskontrakt-med-to-lokale-leverandorer/

OneCo på plass på årets ONS-messe

OneCo vil også i år ha en felles stand med BRI selskapene. OneCo ha hovedfokus på elektrisk heating av rigger og skip for bl.a gi sikker gangvei i arktiske strøk, tavler, ex kapslinger og ex service. OneCo Vests stiller med en trappemodell som viser hvordan trappetrinn og gangvei på plattformdekk holdes isfri. I tillegg er det varme i rekkverk. Løsning oppfyller krav som rigger og skip i arktiske strøk møter.

OneCo vant kontrakt for nye Deichmanske hovedbibliotek

OneCo Elektro AS sikret seg en kontrakt med Kultur og Idrettsbygg Oslo KF for elektro og tele delen knyttet til byggingen av det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo. Dette er en av en rekke kontrakter som er gått til OneCo konsernet den siste tiden.

– Vi er stolte over å bli tildelt denne avtalen i hard konkurranse, og ser på tildelingen som en solid tillitserklæring fra Byggherren, sier regiondirektør Bård A. Nielsen i OneCo Elektro. Vi ser tildelingen som en bekreftelse på vår strategi om å fremstå som en effektiv og kostoptimal leverandør på alle typer installasjonsoppgaver med solid fokus på kvalitet i alle ledd i leveransene.

OneCo best i mest
Kultur og Idrettsbygg Oslo KF har valgt OneCo som samarbeidspartner på bakgrunn av pris, kvalitet og personell.  Nye Deichmanske hovedbibliotek er et signalbygg som lokaliseres rett ved operaen i Bjørvika, og utslagsgivende for kontrakten er det nok også at OneCo bringer inn et solid team med fersk og lignende erfaring fra den store T2-terminal utbyggingen på Gardermoen.

Et konsern i medvind
OneCo Elektro AS er en del av OneCo konsernet som har spesialisert seg på automasjon, elkraft og elektroinstallasjon innen bygg, fornybar energi, infrastruktur og industri. OneCo har egne verksteder med betydelig kompetanse innen design, prosjektstyring og gjennomføring av komplekse løsninger, og er en stor aktør på installasjon av nye smarte digitale strømmålere (AMS).  Med en budsjettert omsetning for 2016 på nær en milliard seiler OneCo i medvind om dagen og ser ut til å ha truffet godt med en balanse på pris, kvalitet og effektivitet.  Store rammekontrakter er under inngåelse både Kristiansand i syd og Bergen i vest, og selskapet opplever en veldig god tilstrømming av erfarent personell som ønsker å være med på laget om dagen.  Dette gelder ved hovedkontoret i Kristiansand så vel som ved regionskontorene i Oslo, Stavanger og Bergen.

En god resept for å levere godt
– Dette er i tråd med vår bevisste satsning på å kunne tilby konkurransedyktige løsninger og gjennomføringsmetoder innenfor tradisjonelle segmenter som elkraft, automasjon og elektroinstallasjoner, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo AS i en kommentar til hva han tror bidrar til at OneCo gjør det såpass bra om dagen. Samme person har tidligere deltatt i oppbyggingen av større og konkurrerende virksomheter, og mener denne gangen å ha funnet den rette oppskriften og de rette folkene til å svare opp på markedets løpende behov for rett kvalitet til rett tid og kost.
For mer informasjon om dette, kontakt regiondirektør Bård A. Nielsen på tlf 917 08 056 eller epost baard.nielsen@oneco.no, alternativt konserndirektør Marvin Jensen på tlf 974 87 362 eller epost: marvin.jensen@oneco.no

Se for øvrig link til OneCo nettside: www.oneco.no

Flere Energimontører på OneCo-laget

Grunnet økt ordretilgang og styrket markedsposisjon ansetter nå OneCo flere Energimontører på Sørlandet, Bergensregionen og Østlandsregionen.

OneCo har over tid etablert en markedsposisjon innen prosjekt og drift og vedlikehold på distribusjons- og regionalnett samt montasje av det elektrotekniske utstyret på kraft- og transformatorstasjoner.

Parallelt med økt ordretilgang har OneCo bygget opp en solid kompetanse både på ledelse og montasje innen dette markedet.

For å styrke laget ytterligere vil  OneCo nå ansette flere Energimontørene  på Sørlandet, Østlandet og Vestlandet. For mer informasjon om stillingene se: https://www.onecono-live.local/karriere/

OneCo med solid ordrereserve

OneCo har nå passert 2 mrd. Hovedtyngden av oppdrag ligger innen samfunnskritisk teknisk infrastruktur innenfor Elkraft og Telecom. Der har konsernet bla. langsiktige drifts- og vedlikeholdsavtaler med kundene. Det er også landet viktige og store kontrakter innen bygg & anlegg.

Blant de pågående oppdragene er også montasje av intet mindre enn 1,1 millioner smartmålere hos hjem og bedrifter.  «Vi er i gang og forholder oss til 50 nettselskaper rundt om i Norge. Logistikken er krevende og vi skal stå opp tidlig for å få ting til å klaffe, men her er vi allerede godt i gang så det skal gå bra» sier konsernsjef Marvin Jensen.

Innen Telecom har OneCo også fått en god markedsposisjon og leverer både på rammekontrakter og prosjekter hvor hovedtyngden er oppgradering av basestasjoner for mobilnettet. Men også innen tradisjonelle elektro prosjekter har det vært en økning i ordreserven.

Grunnet økt ordremengde søker nå OneCo etter dyktige elektromontører og energimontører i alle sine regioner.

OneCo vant kontrakt for Norgesnett på Askøy.

OneCo Technologies AS i Bergen har vunnet rammeavtalen for oppdrag i distribusjonsnettet på Askøy med Norgesnett.

OneCo Technologies skal utføre alle stikkledningsoppdrag og måleroppdrag. OneCo vil også være leverandør på «P1 oppdrag» (drift og vedlikehold), samt utbygging og beredskap.

Avtalen som har oppstart 01.01. 2017 har en varighet på fire år med mulighet for innløsning av ytterligere fire år i opsjoner.

«For OneCo er dette en kontrakt vi setter spesielt stor pris på å ha vunnet. Vi er nå inne i en fase der vi styrker vår posisjon innen elkraftmarkedet, både i prosjekt, drift og vedlikehold og beredskap.
Infrastruktur og AMS er et viktig satsingsområde for OneCo også i region Vest. OneCo Technologies har allerede gode ordrereserver her og ser en kraftig vekst i årene som kommer. Derfor styrker OneCo laget med flere dyktige ledere og medarbeidere i Bergen, vi søker også energimontører både i Bergen og de andre regionene våre», sier regionleder Kjell Arne Giske.