Heating Solutions

Reliable heat tracing systems – designed to meet the highest expectations for safety, optimized energy efficiency and comfort – for industrial applications.

Manufacturer of heat trace components
Supplier of heat trace cables
Termination boxes, protection components and control systems world wide
Components and accessories. Both AISI 316L and GRP solutions
Pre-insulated tubing
Engineering and design
For more information, please contact:

Roy Vestersjø
Product responsible – Heat trace
+47 948 00 358
Send e-post

High Voltage Ex Junction Box

Various range of Ex e High Voltage Junction Box SS316L

Standard temp range: -20 to +40
Models: Built according to customer spesifications.

Earthing: Internal and External earth bolt.
Gland Plates: Can be delivered on request (Not Standard)
Cable Entries: Glands in Brass , SS316L , Nickle plated or MCT frames.
Drain plug/Breather: Delivered upon request. To be installed at lowest point of cabinet (Bottom)

Technical data:
Material: AISI316L/EN 1.4404
Protection: IP66/67
Ex-protection: II 2G Ex e IIC Tx Gb
Finish: Bright chemical dip
Voltage: Max. 11kV
Approval: To be re-certified.

 

For more information, please contact:

Ronny Vassøy-Breiland
Product responsible – Junction box
+47 957 84 042
Send e-post

Digitalisering forenkler

Nytt renseanlegg i Haugaland Næringspark er åpnet.

Gismarvik renseanlegg i Tysvær kommune ble i går åpnet av ordføreren på utlånt mobil fra Svein Erik i OneCo. Prosjektleder hos Tysvær kommune Johnny Wannberg sier at det er mye teknologi i det nye anlegget.

– Alt her kan styres med mobil, så vi kan i teorien sitte på kafé og drifte hele anlegget, ler prosjektlederen

OneCo Vests har levert driftskontroll og automatiseringsarbeider. Sigbjørn Vadla Nilsen har vært prosjektleder.

Link til TVHaugaland. https://hnytt.no/2017/11/20/renseanlegg-40-millioner-apnet-aksdal-naeringspark/

Etterspurt AMS-skap fra OneCo

OneCo Vests har nå levert mer enn 5000 AMS konsentratorskap til norske nettselskaper.

Konsentratorskapene benyttes til montasje av konsentratorer (mastere) for datainnsamling i forbindelse med utrulling av AMS-målere. I tilegg er skapet tilpasset montasje av utstyr som muliggjør overvåking og datafangst som gir grunnlag for analyse og ny informasjon om tilstanden på distribusjonsnettet («Nett-Nytte»). Skapene leveres i sjøvannsbestandig aluminium og tilpasses kundens ønsker.

Skapene er egenproduserte og tilpasset montasje i nettstasjoner eller i lavspentnettet (på stolpe eller kabelskap) og blir instrumentert etter kundes spesifikasjon.

OneCo har kontrahert ca. 10.000 «nett-nytte» installasjoner hvor av ca. 6000 av disse er gjennomført. Gjennom disse prosjektene har OneCo tilegnet seg en unik erfaring på:

  • Utrulling av store mengder (prosjektledelse, logistikk, effektivitet, sikkerhet og kvalitet)
  • Håndtering av store mengder strømstanser i 22 kV nettet. (15-20 stanser i døgnet gjennom 2 år)
  • Montasjeløsninger på alle typer nettstasjoner.

Gjennom dialog med kunde ønsker OneCo å dele denne kunnskapen slik at kunden kan velge:

  • Komponenter som gir høy kvalitet og lett montasje
  • Montasjeløsninger som er driftsvennlige
  • Organisering av utrullingen på en effektiv og sikker måte.

OneCo blir leverandør av Landis+Gyr energimålere

OneCo Vests AS har inngått avtale med Landis+Gyr om å være eneforhandler for energimålere i Norge. Denne avtalen styrker lokal betjening for Landis+Gyr`s teknologi i det norske markedet.

OneCo har allerede en solid erfaring med Landis+Gyr produkter, og dedikert personell vil bli ytterliggere kurset og kontinuerlig bistått av Landis+Gyr, for å yte den beste rådgivning til sluttkundene.

Avtalen dekker hovedsakelig salg og support av Industrielle og kommersielle målerene E650 og E850.

Samarbeidet har allerede resultert i ordrer og er med på å styrke OneCo sin satsing mot energibransjen.

OneCo kan stille med montasjeressurser for denne type målere, vi monterer i dag målere i de fleste kraftverkene som vi leverer, samt at vi igjennom rammeavtale med Statnett foretar utskifting av en stor andel målere over hele landet.

Landis+Gyr sine høyspentmålere er basert på velprøvd teknologi, hvor det tilbys høy grad av nøyaktighet under alle forhold. Målerne tilfredsstiller alle krav som markedet generelt setter til denne type utstyr og porteføljen og funksjonaliteten er kontinuerlig utviklet for å møte de økende markedskravene.

På sikt vil OneCo kunne tilby hele verdikjeden for høyspentmåler, fra leveranse av utstyr, montasje, innsamling av målerverdier samt drift og vedlikehold.

Kontaktperson: Erlend Guntveit
Tlf: 952 50 062 epost: erlend.guntveit@oneco.no

OneCo Vests har fokus på gode løsninger og produkter for våre kunder innen fornybar energi, industri, bygg samt vann og avløp. Gjennom våre verdier Langsiktighet - Lidenskap – Raushet,  ønsker vi  å være tydelige på hva kundene skal kunne forvente av oss.

Landis+Gyr er den ledende globale leverandøren av integrerte energi styrings løsninger for bedriftsmarkedet. Selskapet tilbyr en av de bredeste porteføljene av produkter og tjenester innen smart energimåling for bolig-, industri-, kommersiell og nettverkssektoren og tilbyr omfattende løsninger som danner grunnlaget for et smartere nett.

Bytter 1.1 millioner AMS-målere

OneCo er nå godt i gang med bytte av ca. 1.1 millioner AMS-strømmålere i det norske markedet. Dette utgjør nesten 50% av det totale antall målere som skal byttes.

Som bilde under viser skifter OneCo målere fra Lindesnes i sør til Hammerfest i Nord. Dette har gitt selskapet en unik erfaring i å rulle ut store montasjeprosjekter i ulik geografi og på ulike digitale plattformer.

Utrullingen er godt i rute og på fremdriftsplan. I to av de største leveransene, Nettalliansen og Agder Energi Nett er godt og vel halvparten av målerne montert.Også på leveransen til Lyse er det nå full produksjon. Det blir nå montert måler på Nord-Jæren og Stavanger sentrum.

I løpet av 2018 vil OneCo ha booket avtalt hos over en millioner kunder, håndtert logistikken og skiftet målere. Gjennom disse prosjektene er OneCo med å digitaliserer Norge. Samtidig bygges det opp en unik kompetanse som også vil bli benyttet i AMS-prosjekter utenfor Norges grenser.

Nok et kontrollanlegg til OneCo Vests

Denne gang leverer avdelingen Automasjon og Energi kontrollanlegg til Nedre Grøslandselva i Flå kommune. Anlegget har installert effekt på 5,3MW.

OneCo Vests leverer i øyeblikket kontrollanlegg til 11 kraftverk i størrelser fra 2MW til 32MW.

«Det skjer mye spennende og det kommer nå mange prosjekter innen området fornybar energi. Dette gjelder ikke bare vannkraft, men også solenergi og vindkraft som OneCo også levere produkter og tjenester til» sier avdelingsleder Tom Soma.

Han ser lyst på fremtiden og er både stolt og glad over at selv i det som flere virksomheter har opplevd som nedgangstider, har OneCo Vests kunne ansette nye dyktige medarbeidere.

OneCo Vests AS signerer strategisk viktig kontrakt med IVAR IKS innen drikkevannsforsyning

Kontrakten dekker leveranse av driftskontroll for utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal Kommune i Rogaland. OneCo har tidligere vunnet kontrakten for styre- og kontrollsystemet for VVS til prosjektet. Og har nå, i tillegg, vunnet programmeringsoppdraget for selve prosessanlegget.

Oppdraget starter umiddelbart og vil pågå til høsten 2018.

SCADA-system som leveres er S2 fra Frontmatec og er en videreføring av eksisterende system.

OneCo har lange og gode relasjoner med IVAR IKS, som nå styrkes ytterligere med nye og viktige prosjekter. Det er tidligere også levert Gurusoft webrapportering med faktureringsmodul.

Prosjektet føyer seg naturlig inn i rekken av prosjekter som avdelingen for Automasjon og Energi har i ordrereserven. Det er således en anerkjennelse av kompetanse og kvalitet over tid.

Langevatn vannbehandlingsanlegg utvides for 1,1 milliarder kroner, og anlegget skal stå ferdig i 2018.

Økt kapasitetsbehov på grunn av økende befolkning, ønske om kunne fjerne farge, lukt og smaksstoffer fra vannet, samt ønske om sterkere/flere hygieniske barrierer er bakgrunn for den store utbyggingen.

Signering av kontrakt mellom IVAR og OneCo Vests.

Signering av kontrakt mellom IVAR og OneCo Vests.

Se mer om prosjektet på IVAR IKS sine sider

Se film om prosjektet her

Kontaktperson hos OneCo, Geir Sivertsen geir.sivertsen@oneco.no

OneCo- med Nasjonal satsning på Velferdsteknologi

OneCo satser nå tungt i Norge gjennom "OneCo-Care Velferdsteknologi" for å benytte ny teknologi for å lette hverdagen for enkeltmennesker.

Det sies at «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker» Men teknologien er viktig for å implementere og skalere tjenestene, og realisere gevinster! OneCo har teknologien og kunnskapen som skal til for å implementere og skalere tjenestene, som gjør at kommuner kan hente ut positive effekter i dag og i fremtiden. Nå utvider vi vår satsning innen Velferdsteknologi Nasjonalt. Det er bygget opp et nasjonalt knutepunkt som gir muligheter for å tilby tjenester på en helt annen måte enn det som tidligere var mulig. Muligheten for å sy sammen løsninger fra flere produsenter, samtidig som vi kan nyttiggjøre oss av eksisterende informasjon som ligger i fagsystemer, gir trygghet og forenkler hverdagen for brukere og ansatte.

OneCo tilbyr tjenestebaserte moduler innenfor:

  • Institusjon
  • Hjemmeboende
  • Pårørende
  • Responssenter