OneCo med ny og viktig rammeavtale for leveranse av Alarm og Adgangskontroll til DSS.

OneCo har inngått en ny og spennende kontrakt. Denne gangen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) for regjeringskvartalet. OneCo  har brukt tiden effektivt og bygget opp en solid sikkerhetsavdeling i Oslo. Avtalen løper over flere år og utgjør en samlet omsetning i størrelsesorden pluss 100 millioner kroner. OneCo vil være med å levere store deler av dette.

Vi er takknemlig for tilliten, og vi gleder oss over en unik mulighet og vi vil bidra til å sikre regjeringens bygningsmasse i henhold til gjeldende trusselsituasjon mange år fremover. Det har vært et stort mål for OneCo å bli en sikkerhetsleverandør til DSS. Vi har jobbet hardt og målrettet for å oppnå dette, sier en stolt Stellan Johansen, Divisjonsleder IKT i OneCo!

Vi er glade for å ha nådd frem med vårt tilbud. Det er en tillitserklæring og signerer rammeavtale med DSS, tilføyer Jahn Gulbrandsen. Vi er sikre på at vår lange erfaring innen høysikkerhet vil bidra til gode leveranser. Vi gleder oss til å utvikle et godt samspill med høyt kompetent og erfarent sikkerhetsmiljø i DSS.

DSS har ansvaret for anskaffelse, drift og vedlikehold av ulike felles sikkerhetssystemer for Statsministerens kontor og departementene.
DSS er en forvaltningsetat underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har ca 700 ansatte.

 

Til stede ved signering.

Fra DSS, Erik Hope Direktør – Are Langaard Jensen Avdelingsdirektør for sikkerhetstjenester – Bjarne Dag Astor Seksjonssjef DSS – Lars Nordseng Seniorrådgiver DSS – Lise Engerud Seniorrådgiver innkjøp DSS
Fra OneCo, Kjell Arne Giske Administrerende Direktør – Stellan Johansen Divisjonsleder IKT – Jahn Gulbrandsen Salgssjef Sikkerhet

OneCo med ny kjempekontrakt for AV leveransene til Livsvitenskapsbygget

«OneCo har inngått en ny og spennende kontrakt med Statsbyggs prosjekt for Livsvitenskapsbygget. Vi er glade for tilliten på en kontrakt til ca 68 Mnok og sammen med AV Design gleder vi oss over en unik mulighet med å bidra til samspill og sluttresultat sammen med brukere, arkitekt og andre fag», sier Stellan Johansen.

Med et tett samarbeid mellom OneCo og AV Design er arbeidet med leveransene i samspill og planfasen i prosjektet alleredei gang. OneCo er merkantil og prosjektførende part, og AV Design faglig prosjekterende. OneCo og AV Design vil sammen levere et enda bedre produkt og ytelser av svært god kvalitet. Teamet som er satt sammen for dette prosjektet er erfarent, fremoverlent, engasjert og ser på arbeidet med stor motivasjon og iver. Prosjektgjennomføringen ved Livsvitenskapsbygget er nytenkende og moderne, og utføres med Lean prosjektledelse.
OneCo og AV Design ser fordelene ved å delta i et slikt prosjekt, da fremtiden avhenger av miljøriktig, kostnadseffektiv og nøyaktig bygg drift.
«Som AV-leverandør er det sjeldent en får muligheten til å påvirke løsningene så tidlig i prosjektet, noe som gir rom for en helt ny form for samspill og gode løsninger i prosjekteringen. Dette er noe vi ønsket og som vil muliggjøre bedre og fremtidsrettede løsninger. Få om noen kan erindre å tidligere ha sett AV-leverandøren kunne posere foran byggegropa eller i fruktbare dialoger med arkitekter allerede i prosjekteringsfasen. Dette er en prosess vi er stolte av å delta i og ser frem til å bære i mål – og forhåpentligvis vil ligge til grunn for framtidige byggeprosjekter», sier Stellan Johansen Divisjonsleder IKT i OneCo!
«Vi er glade for å ha vunnet frem med vårt anbud. Det er en tillitserklæring og et viktig ansvar å få levere det som skal til for et godt undervisningsmiljø for fremtiden», tilføyer Stellan Johansen.
OneCo har fra før Elektro, IKT, Sikkerhet, Lås og Solcelle leveranse på samme bygg.


Prosjektet Livsvitenskap består av et bygge- og et brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis kostnadsramme (eks mva) på 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Oppstart for grave- og grunnarbeidene var 1. kvartal 2019 mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvår 2024.
Prosjektets plassering er i Gaustadbekkdalen Nord i Oslo. Tomten er på 35.505 kvm. Byggets BTA er 66.710 kvm, fordelt på opptil 9 etasjer.

Infofilm om LVB prosjektet

Pressemelding fra Statsbygg

Fiberavtale med Haugaland Kraft

OneCo har inngått rammeavtale med Haugaland kraft på bygging av deres fibernett.

«OneCo har brukt tiden godt med å bygge opp en solid avdeling i Haugesund som bl.a er spesialisert på bygging av fiberanlegg. Vi er derfor utrolig glade for at vi i juli fikk på plass en langsiktig rammeavtale for Haugaland Kraft. Gjennom denne avtalen at vi har fått stor økning i leveranse og driftsarbeid på deres eksisterende fibernett. I tillegg har vi allerede nå fått landet flere utbyggingsprosjekter som skal utføres i år » sier avdelingsleder i OneCo Networks, Meibel Surdal.

Rammeavtalen med Haugaland Kraft er tredelt:

1. Drift av deres eksisterende infrastruktur for fiber.
2. Installasjon av Altibox fiberprodukt til nye kunder i utbygde områder
3. Nye utbyggingsprosjekt.

OneCo vil få ansvar for all planlegging og prosjektering av definerte utbyggingsområder. Gjennomføring av byggeprosess hvilket inkluderer gravearbeider, stolpearbeider, kabelarbeider, skjøting og terminering av fiber. Og til slutt installasjon av Altibox fiberprodukter til sluttkunder i prosjektområdet.

For tiden har OneCo tre prosjekter som er tildelt. Alle disse er prosjekter som Haugaland Kraft skal utføre i samarbeid med respektive kommuner, og gir bredbånd av svært høy kvalitet til bygder som i dag har veldig dårlig internett og som i utgangspunktet ikke er kommersielt interessante. I disse bygdene er det høy landbruksaktivitet, og så teknisk som landbruket nå er blitt så er de også avhengige av gode bredbåndsforbindelser, hvilket OneCo Networks er med på å bidra til at de får.

 

Klima- og miljøvernministeren åpnet solenergi-anlegg

10. august var klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til stede ved åpningen av Møller Eiendom sitt solenergi-anlegg på Lillestrøm. Selve åpningen ble markert med at ministeren satt den nye helelektriske Volkswagen ID. 3 på lading med strøm fra det nye solenergianlegget. 

Anlegget, som er montert på tak og på fasade har en samlet installert effekt på 230kWp, hvor av 30 kWp fasademontert, fordelt på 793 solcellepaneler. Estimert produksjon 175 kWh/år. OneCo har levert og installert anlegget.

«Vi syntes dette har vært en spennende leveranse. I tillegg til at vi har levet et effektivt energiproduksjon-anlegg, har det også vært moro å kunne vise frem et anlegg som etter vårt syn har løftet hele fasaden på bygget» sier Elle Kathrine Lie som leder OneCos satsing på grønne fornybare energisystemer.Hun legger heller ikke skjul på at det er inspirerende å få jobbe for en kunde som har en så klar strategi knyttet til sin virksomhet og det grønne skifte og bærekraft som det Møller Mobility Group har.

Det ble også en panelsamtale mellom miljø- og klimaministeren, representanter fra Møller Mobility Group og Zero i forbindelse med åpningen av anlegget. Behovet for fortsatt stimulering av både solenergimarkedet og el-bilmarkedet for å sikre at det grønne skifte skjer raskt nok ble spesielt fremhevet.

Ellen Kathrine Lie, leder av OneCo Green Energy og Robert Jernstrøm, prosjektleder i OneCo foran den delen sav solenergi-anlegget som utgjør fasaden av bygget.

OneCo satser tungt på samferdsel – kjøper Scanmatic Elektro

OneCo og det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani, gjennom datterselskapet Scanmatic, har inngått en avtale som gjør at OneCo overtar eierskapet av alle aksjene i Scanmatic Elektro.

– Gjennom dette kjøpet vil OneCo-konsernet igjen bli en av de ledende leverandørene av elektrotekniske- og telekomtjenester innen samferdsel. Scanmatic Elektro har en solid posisjon og ordreportefølje i prosjektmarkedet for samferdsel, både innen vei, tunnel og bane. Selskapet har også en dedikert ledelse og en driftskultur, med høy faglig kompetanse og stort engasjement, som passer OneCo godt, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo.

Scanmatic Elektro, som ble etablert av Scanmatic AS for bare åtte år siden, har i dag rundt 100 egne ansatte og en årlig omsetning på rundt 400 millioner kroner. Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning blir Scanmatic Elektro AS en del av OneCo-konsernet.

– Vi er svært fornøyd med at OneCo overtar eierskapet av Scanmatic Elektro. Etter at Arendals Fossekompani etablerte det grønne, digitale teknologiselskapet Volue i mars, hvor Scanmatic – altså Scanmatic Elektros morselskap – inngår, faller Scanmatic Elektro utenfor vårt investeringsunivers. Vi har vært opptatt av å finne en god eier for selskapet, og det har vi nå funnet i OneCo, sier Lars Peder Fensli, finansdirektør i Arendals Fossekompani. Selskapet er sterkt posisjonert innen teknologi som bidrar til det grønne skiftet.

Aars, som er Møller-familiens holdingselskap, ervervet gjennom investeringsselskapet Katalysator aksjemajoritet i OneCo-konsernet i januar i fjor. Det legges nå til rette for at Scanmatic Elektro blir del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap.

– Scanmatic Elektro sin strategi har vært å vokse og bli en betydelig nasjonal aktør innen infrastruktur. Ved å bli en del av OneCo-konsernet styrker vi posisjonen vår ytterligere både innenfor vei, tunnel og bane. Sammen med nye eiere, som kjenner bransjen og som arbeider nasjonalt, skal vi videreutvikle selskapet og de produktene og tjenestene vi leverer, sier Are Omdal, daglig leder i Scanmatic Elektro.

OneCo-konsernet vil etter kjøpet av Scanmatic Elektro bestå av rundt 2900 ansatte og ha en årlig omsetning på rundt fem milliarder kroner. Konsernet leverer tjenester knyttet til elkraft, automasjon, telekom og IT. De største kundegruppene er energiverk, teleoperatører og offentlige og private utbyggere. Scanmatic Elektro vil utgjøre kjernen i OneCos forretningsområde samferdsel under navnet OneCo Samferdsel AS.

Oppkjøpet gjennomføres så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to selskapene å opptre uavhengig av hverandre.

 

Ny driftskontrakt på elkraft til OneCo

OneCo har vunnet ny kontrakt med Norgesnett på Askøy.

Kontrakten er en rammeavtale med som inneholder beredskap, stikkledningsoppdrag, drift, endringer i nettet. Større prosjekter vil skje gjennom minikonkurranser. Avtale er for 2 år, med opsjon 1+1. Oppstart er 1 januar 2021.

«Vi er glade for denne muligheten for å fortsette vår avtale på Askøy, det er en viktig del av vår satsning mot elkraft-markedet og vår tilstedeværelse i et voksende marked på Vestlandet» sier Håvard Østerhus, divisjonsleder for infrastruktur i OneCo Elektro

Rekordforsøk for en god sak

26.06 juni starte 6 mann fra Lindesnes på en sykkeltur til Nordkapp. Og dette blir ikke en kosetur. Målet er å sette ny rekord og da må de klare turen på 4 dager og 19. timer. Det betyr at de må sykle ca 50 mil om dagen. Og tilbringe 19 av døgnets timer på sykkelsetet.

Sykkelteamet er ikke bare opptatt av å prestere utover det vanlige og sette nye rekorder, men de har også et engasjement utover dette. De ønsker å bruke sykkelturen og rekordforsøket til å bidra til å gjøre hverdagen bedre for barn som blir rammet av alvorlig sykdom. Da spesielt med fokus på kreft. Midlene som samles inn i samarbeid med Team Rynkeby (se nederst på siden) vil gå til kreftforskning for barn og barneavdelingen på Sørlandets Sykehus

«Dette er et initiativ som treffer midt i kjernen av OneCos sine verdier. Her er det enkeltpersoner som setter seg noen heftige mål, gjør det som må til av god planlegging og forberedelser før de bokstavelig talt, trøkker til! I tillegg har de et engasjement utover sine egne prestasjoner. Så her er det det mye både Lidenskap, Raushet og Langsiktighet.
OneCo har derfor valgt å bli en samarbeidspartner med «Lindesnes –Nordkapp 2020». Og vi oppfordrer selvfølgelig vår forretningsforbindelser til også å bidra med støtte til den gode saken de innsamlede midlene skal gå til» sier Arnstein Moy, leder av Organisasjons- og forretningsutvikling i OneCo

Ved valg av trasse har fokuset vært på å finne korteste og flateste vei i tillegg til at den skal være sikkerhetsmessig tilfredsstillende. Det siste betyr bl.a at teamet holder seg unna sterkt trafikkerte alternativ som Oslogryta og hovedveiene fra Elverum til Trondheim.
Traseen de følger fra Lindesnes til Nordkapp er i hovedsak som vist under. Så ser noen av dere denne gjengen på vei mot Nordkapp får dere gi en ekstra oppmuntring:
460 fra Lindesnes til Vigeland, E39 til Mandal, Daleveien til Holum-Suvatnet, E39 til Lohnelier, Lohneveien til Brennåsen, E39 med politieskorte til Ikea, 420 til Lillesand-Grimstad, 407 til Arendal, gamle E18 til Tvedestrand-Lundeslettene, E39 til Akland, 418 til Sundebru, Gamle sørlandske og gamle E18 til Brevik, Sørlandske hovedvei til Larvik, Ravei til Sem, 325 til Horten. Fra Moss til Lillestrøm på 120, videre Jessheim, Dal, Minnesund, Tangen, Elverum. Til Rena på Strandbygdvegen, Åkrestrømmen, Berset, Telneset, Tolga, Røros, Glåmos, Stugdalen og 705 til Stjørdal. E6 til Ronglan, 111 og 119 via Levanger, E6 fra Mule til Verdal, via Neset til Steinkjer, og østsiden av Snåsavannet til Snåsa. Deretter er det E6 og til slutt E69 fra Olderfjord gjennom de tre nordligste fylkene.

Her er teamet som er klare for rekordforsøket. Fra venstre; Ove Fuglestveit (t.v.), Øyvind V. Reiten, Rune Rørvik, Olav N. Birkeland, Øystein Dahl og Helge Sortland. Bildet ble tatt før Runar Skuggevik ble med på prosjektet.
Foto: Chris Thomas Johansen

Følge dem på vei til Nordkapp https://www.facebook.com/LindesnesNordkapp2020/
Ønsker du å bidra med økonomisk støtte til aksjonen for kreftforskning for barn og barneavdelingen på Sørlandets Sykehus benytt VIPPS 55805 eller kontnr. 2850 13 64640

Litt om Team Rynkeby:
Team Rynkeby har en historikk tilbake til 2002, da en gjeng med godt voksne arbeidere ved Rynkeby Foods DK, bestemte seg for å ta tak i livet. Flere hadde fått diagnosen «røykelunger». De syklet til Paris for å få med seg innspurten av TDF. De samlet inn 250 000 DKR på turen som de ga til barn som lever med alvorlige sykdommer. I dag består organisasjonen av 54 lag i Skandinavia + Tyskland, 2100 syklister og 500 på service/støtte. I 2019 ble det samlet inn 108 MNOK totalt, mens 9 norske lag samlet inn 12,7 MNOK. Som nystartet lag samlet Team Rynkeby Agder (TRA) inn ca 1.4 MNOK. TRA består i 2020 av 28 syklister og 6 personer i serviceteam. Årets sykkeltur til Paris for alle 54 lag, er avlyst av forståelige grunner. De fleste lagene i Norge planlegger alternativ sykling i Norge i perioden 4-12 juli. Se mer info på;
https://www.team-rynkeby.no/team-rynkeby-6.aspx

Ny samferdselskontrakt til OneCo

OneCo har fått tildelt driftskontrakt for riksveinettet i Midtre Hålogaland.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Harstad, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund, Narvik, Evenes, Gratangen og Lavangen kommuner
Kontraktens varighet er fra 1.9.2020 – 31.8.2025, med opsjon forlengelse på +1 år, maksimalt 6 år

 

Storbesøk i OneCos dokk på Andøya

Med sine 120 meter i lengde, 27 i bredde og 14.000 tonn ruver BOA Deep C (en av Nordsjøens kjemper) godt på verftet i Kristiansand.
Skipet ankom veftet Torsdag 11 Juni, og blir liggende et par dager for utbedring av propell tetning skader, samt noe andre service tjenester.

OneCo Safe Yards hadde nylig dokket ut Fullriggeren Sørlandet og gjort klart til BoaBarge 36, da infoen kom at BOA Deep C ønsket dokk så raskt som mulig.
Dokk teamet måtte da hive seg rundt og endre dokksettingen til nytt skip.

(Dokksetning betyr plassering av betong klosser med eik som settes systematisk i system i henhold til tegning fra kunde.
Oppgaven er en møysommelig jobb og tid krevende oppgave. OneCo Safe Yards dokke team utfører dette med høy presisjon og kvalitet)

Endring av dokksetning er utført på rekord tid, og kunden står på sidelinjen og er imponert over rask respons.
Dette viser hvor raskt OneCo Safe Yards AS kan endre sine planer og igangsette AD HOC prosjekter.

Samtidig klargjøres også verkstedet til produksjon en større Offshore/Subsea kran med 5 meter i bredde og 52 meter i lengde. Kranen skal sammenstilles av OneCo Safe Yards høyt erfarne Assembly team, prosjektet vil ha en varighet på
3-4 måneder.

OneCo har kjøpt Mil Sec AS.

I OneCo er vi stolte av at vi på under to år har blitt en betydelig nasjonal aktør i høysikkerhetsmarkedet, det er gledelig å oppleve at vi ønskes velkommen av både små og de store mest krevende kundene i dette markedet. Kjøpet av Mil Sec og utvidelsen av leveransene også innen fysisk sikring er en naturlig utvikling i OneCo sin satsing som total leverandør for Sikkerhet og IKT. Dette vil utvilsomt gi oss en god vekst også videre, sier Kjell Arne Giske

Mil Sec leverer fysisk sikkerhet. Gjennom denne sammenslåingen vil OneCo-konsernet kunne tilby et enda bredere produktspekter i høysikkerhet segmentet.
– Vi er utrolig glade for å ha Mil Sec med på laget. Dette er et selskap som har en solid posisjon hos kundene. I tillegg har selskapet en solid ledelse, høy faglig kompetanse og som vil være en viktig bidragsyter i vår satsning på sikkerhet, sier Stellan Johansen.

– Vi i Mil Sec er veldig fornøyd med å få inn en solid eier med stor kapasitet og ser frem til å rette fokuset mot drift og videreutvikling av Mil Sec konseptet og gode leveranser, sier Per Ove Paulsen. Med Oneco-konsernet i ryggen åpnes muligheter for Mil Sec som vi aldri tidligere har hatt. De har en solid eierstruktur og en økonomisk kapasitet som tillater langsiktig tankegang. Mange av prosjektene vi jobber for å vinne er avhengig av politiske beslutninger og offentlige bevilgninger, noe som gjør tidsperspektivet for gjennomføring er uforutsigbart, legger Bjørn Hagen til.
Mil Sec ble startet opp i 1997 og kan vise til i sin historie om spennende prosjektert og jevnt gode resultater

Les mer  i Aktuell og Sikkerhet

Per Ove Paulsen (f.h.) og Bjørn Hagen fra Mil Sec,  Stellan Johansen og Kjell Arne Giske i OneCo. o. Foto: Even Rise