Veidrift AS blir en del av OneCo konsernet

Veidrift AS blir en del av OneCo konsernet og styrker dermed OneCo sin posisjon innen Samferdsel. Veidrift har spesialisert seg på driftstjenester for vei og har bygget opp en solid kompetanse på gjennomføring av prosjekter knyttet til både rehabilitering- og nyanlegg av tekniske installasjoner både innenfor vei og tunnel. Veidrift er lokalisert i Oslo og omsetter i år for ca.

Veidrift AS blir en del av OneCo konsernet og styrker dermed OneCo sin posisjon innen Samferdsel. Veidrift har spesialisert seg på driftstjenester for vei og har bygget opp en solid kompetanse på gjennomføring av prosjekter knyttet til både rehabilitering- og nyanlegg av tekniske installasjoner både innenfor vei og tunnel.
Veidrift er lokalisert i Oslo og omsetter i år for ca. 80 mill. Selskapet blir en del av Samferdsel satsningen i OneCo konsernet. OneCo har som første målsetning å oppnå en omsetning innen dette markedet på 400-500 mill.

«Ved å få med oss Veidrift på laget har OneCo styrket sin posisjon kraftig innen samferdsel. OneCo får her med seg svært dyktige personer med solid kompetanse og entreprenørskap som i tillegg leverer svært gode resultater. Dette gir oss en solid plattform for å kunne utvide vårt tjenestespekter innen samferdsel segmentet. For våre kunder vil dette bety at OneCo kan levere flere tjenester med samme kontaktpunkt. Med en god ordrereserve i bunn – og nå Veidrift som en del av OneCo, vil konsernet være svært godt rustet til å bli en av de ledende leverandørene på leveranse og drift av tekniske installasjoner, både for vei og bane.» sier konsernssjef i OneCo, Marvin Jensen.

OneCo har på kort tid tatt en god posisjon innen samferdselsmarkedet gjennom å vinne flere store prosjekter vei og tunnel, både innenfor elektro og SRO-anlegg. OneCo kommer til å ansette flere innenfor dette segmentet og ønsker enda flere med på denne reisen.

Bilde:Ole Kr Trana

Bilde:Ole Kr Trana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Stabu og Roger Barlie eiere i Veidrift ser frem til å kunne utvikle og eie en felles enhet sammen med OneCo konsernet.

Rammekontrakt for Norsk Folkemuseum til OneCo Elektro

OneCo Elektro har inngått rammeavtale med Norsk Folkemuseum på Bygdøy for levering av elektroarbeid. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på utvidelse ytterligere to år. «Noen av de viktigste begrunnelsene som ble gitt for å tildele kontrakten til OneCo Elektro var høy kompetanse og lav responstid samt gode referanser.

OneCo Elektro har inngått rammeavtale med Norsk Folkemuseum på Bygdøy for levering av elektroarbeid. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på utvidelse ytterligere to år.

«Noen av de viktigste begrunnelsene som ble gitt for å tildele kontrakten til OneCo Elektro var høy kompetanse og lav responstid samt gode referanser. I tillegg var vi svært konkurransedyktige på pris» sier daglig leder i OneCo Elektro, Erlend F. Solvang.

Denne kontrakten legger seg inn i rekken av flere rammeavtaler på større bygg i Oslo-område.
OneCo Elektro har bl.a rammeavtaler med ISS og leverer dermed tjenester til Aker Solutions, Telenor, HP, SEB, Rom Eiendom og ISS Skade. I tillegg har selskapet også rammeavtale med Jordan, Strålfors, Statnett og Bærum komnune.

OneCo Elektro er også i gang med å bygge ut sin prosjektavdeling. Det forventes en god vekst i 2012 og derfor søker nå selskpet etter gode elektrikere og telemontører både til service og prosjekt oppdrag.

OneCo var på plass med stand på Norwegian Operators Conference

Norwegian Operators Conference (NOC), der 16 oljeselskaper presenterer seg, har allerede satt ny deltagerrekord med over 300 deltagere fra 130 selskaper. I år deltok også OneCo Contracting med egen stand. «Dette ga en god mulighet til å fortelle mange aktører om våre tilbud av produkter og tjenester» sier Ådne Kvalbein, markedssjef i OneCo Contracting.

Norwegian Operators Conference (NOC), der 16 oljeselskaper presenterer seg, har allerede satt ny deltagerrekord med over 300 deltagere fra 130 selskaper. I år deltok også OneCo Contracting med egen stand.
«Dette ga en god mulighet til å fortelle mange aktører om våre tilbud av produkter og tjenester» sier Ådne Kvalbein, markedssjef i OneCo Contracting.
NOC ble startet i 2003 og det var således 9. gang konferansen ble arrangert.

Det var et topptungt lag som var samlet i Stavanger Forum 23-24.november, med Aldous/Avaldsnes kameratene, Statoil, Lundin og Det Norske i spissen. Keynote ble avholdt av Statoils letedirektør Tim Dodson og alltid like populære Jarand Rystad ga en bred oversikt over muligheter, som tilsynelatende står i kø. Over 130 selskaper var til stede, noen med så mange som fem representanter, som ønsket å bruke halvannen dag til å oppdatere seg om fremtiden på norsk sokkel. Konferansen er således meget nyttig for alle som driver med langtidsplanlegging av egen business på norsk sokkel.

Ny stor samferdselkontrakt til OneCo

OneCo har inngått kontrakt med Kruse Smith for leveranse av elektroinstallasjonene og SRO-anlegg i forbindelse med ny fylkesvei 714 «Lakseveien» mellom Trondheim og Snillfjord, Hitra og Frøya. Kontrakten har en verdi på rundt 25 mill. og prosjektet skal være ferdigstilt i 2013.

OneCo har inngått kontrakt med Kruse Smith for leveranse av elektroinstallasjonene og SRO-anlegg i forbindelse med ny fylkesvei 714 «Lakseveien» mellom Trondheim og Snillfjord, Hitra og Frøya. Kontrakten har en verdi på rundt 25 mill. og prosjektet skal være ferdigstilt i 2013. Oppstart er medio 2012.

OneCo skal levere komplette løsninger for elektro og SRO anlegg (Styring-Regulering-Overvåking). Løsningen omfatter blant annet alle tavler, LED belysning, veilys, viftestyringer, radiokommunikasjon, gassdeteksjon, mv. Det skal installeres flere tusen meter med kabler og kabelbroer.

I prosjektet er det totalt tre tunneler med en samlet lengde på ca 3900 meter.
Prosjektet har som formål å bedre trafikksikkerheten og øke fremkommeligheten – spesielt på vinterstid.

«For OneCo er dette en viktig leveranse inn mot et av våre kjerneområder. OneCo er blitt en betydelig aktør innen Samferdsel og Infrastruktur. Vi har dyktige folk på gjennomføring og oppfølging av prosjektene. Kruse Smith er en kunde som krever kvalitet i leveranser og gjennomføring, noe som passer bra med filosofien til OneCo», sier Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.

Spennende oppdrag i Statoil-prosjekt

Om et års tid vil Statoil sette verdensrekord på Åsgard på 300 meters dyp. Et grenrør skal koples til hovedrøret når det strømmer gass under høgt trykk inne i hovedrøret. Ved hjelp av spesialutvikla verktøy skal det på havbotn sveises en røyrstuss på hovedrøret.

Om et års tid vil Statoil sette verdensrekord på Åsgard på 300 meters dyp.
Et grenrør skal koples til hovedrøret når det strømmer gass under høgt trykk inne i hovedrøret. Ved hjelp av spesialutvikla verktøy skal det på havbotn sveises en røyrstuss på hovedrøret.
Straks boret når gjennom rørveggen og inn til gasstrømmen vil en ventil lukka boreholet for å hindra gasslekkasje.

En slik boring og fjernstyrt tilkobling på havbotn til et røyr som ikke i utgangspunktet er førebudd for slikt har aldri vært gjort før.
Dette kalles for ”Hot-Tap” (Hot-tap er bransjen sitt navn på denne nye teknikken for fjernstyrt tilkopling av et grenrør til et hovedrør, som fører gass under høgt trykk og som ikke er forberedt med et t-røyr eller grenrør for tilkopling).

OneCo Teksal har deltatt i denne leveransen for håndtering av dette spesialsveiseverktøyet. Det er Sepro Technology som har konstruert vinsjen på oppdrag av Technip og Statoil. Vinsjen skal brukes til å håndtere avansert utstyr som nevnt over.
OneCo Teksal har bistått SeproTechnology med følgende:

• komplettering av Software programmering for vinsj.
• ansvaret for HMI Software for hele systemet.
• har ansvaret for software programmering for HPL.
• ansvaret for installasjon og oppkobling.

System navn er ”Lanuch And Recovery System (LARS) for the Remote T-Welding Tool (RTWT)”. Systemet består av 2 sammensatte deler en Handling Plattform (HPL) og en vinsj

Leveranse av de-ice anlegg til Ulstein Verft

OneCo skal levere tre komplette de-icing anlegg for skip som leveres av Ulstein Verft. Leveransen består av heat-trace tavler, varmekabel, koblingsbokser, trappeheatere, støpemasse og tilhørende komponenter. I tillegg ligger det opsjon på installasjon og innstøping av varmekabel til dekk.

OneCo skal levere tre komplette de-icing anlegg for skip som leveres av Ulstein Verft. Leveransen består av heat-trace tavler, varmekabel, koblingsbokser, trappeheatere, støpemasse og tilhørende komponenter. I tillegg ligger det opsjon på installasjon og innstøping av varmekabel til dekk.

OneCo har også ansvar for engineering og design av de-ice anlegget ombord på ytterligere et pågående nybygg hos Ulstein Verft.
På dette prosjektet er engineering og design godt igang og komponentleveransen fra OneCo skal leveres i midten av mai 2012. Fartøyet skal være ferdigstilt i november 2012.

«For OneCo er dette viktige leveranser innen et spennende marked. Ulstein Verft er en kvalitetsbevisst kunde som setter høye krav til leveranser. Vi er langt fremme på design og produkter innen heat trace anlegg, derfor en anerkjennelse å kunne levere disse prosjektene. Vi kommer til å satse på dette markedet fremover og har allerede flere spennende muligheter vi jobber med», sier avdelingsleder i OneCo Teksal Hineco Sveinung Andersen

Storkontrakter på tunnel i Oslo

OneCo har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om leveranse av det elektrotekniske anlegget i det nye tunnelprosjektet Ulven – Sinsen i Oslo. Prosjektet som for OneCo har en verdi på ca. 25 mill starter opp i løpet av vinteren 2012 og vil være idriftsatt februar 2013.

OneCo har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om leveranse av det elektrotekniske anlegget i det nye tunnelprosjektet Ulven – Sinsen i Oslo.
Prosjektet som for OneCo har en verdi på ca. 25 mill starter opp i løpet av vinteren 2012 og vil være idriftsatt februar 2013. Leveransen til OneCo vil bla. bestå av modulbaserte 690V tavler, motorstartere for styring av vifter, belysning samt det generelle elektroarbeidet.

«For OneCo er dette et viktig prosjekt av flere grunner. For det første er dette et stort prosjekt med høy kompleksitet, noe som igjen gir oss muligheten til å vise hva vi har å by på både når det gjelder kompetanse og kapasitet. Videre er Statens Vegvesen for oss en viktig kunde som vet å sette krav til leveransen, noe vi setter pris på da det gir oss mulighet til å utvikle oss på en god måte», sier Martin Jakobsen, salgssjef i OneCo Teksal Øst.

I tillegg er OneCo tildelt kontrakten for leveranse av automasjon, tavle og elektro i prosjektet FV 164 Løkkeåstunnelen i Sandvika (Bærum).
OneCo er også i disse dager i ferd med å ferdigstille oppgraderinger av lysanlegget i fem tunneler vest i Vest-Agder.

Konsernsjef Marvin Jensen er svært godt fornøyd med utviklingen OneCo nå har innenfor samferdsel. «Vi har i løpet av kort tid tatt en god posisjon i dette markedet. Vi har en klar ambisjon om å vokse videre innenfor samferdsel. Det vil bli foretatt ytterligere strategiske grep for å befeste posisjonen innenfor samferdsel.», sier Marvin Jensen.

Strategiske ressurser på plass innenfor Infrastruktur

Øystein Stebekk tiltrer stillingen som daglig leder og Dag Audun Dahle Olsen går inn som leder for produksjon og ressurs i OneCo Samferdsel. Begge starter i løpet av Januar 2012. OneCo Samferdsel skal bygge, vedlikeholde og drifte elektrotekniske anlegg for vei, bane og tunnel.

Øystein Stebekk tiltrer stillingen som daglig leder og Dag Audun Dahle Olsen går inn som leder for produksjon og ressurs i OneCo Samferdsel. Begge starter i løpet av Januar 2012.

OneCo Samferdsel skal bygge, vedlikeholde og drifte elektrotekniske anlegg for vei, bane og tunnel. OneCo satser tungt innenfor Infrastruktur og fremstår som en innovativ og solid kompetanseleverandør til sine kunder.

-Det gleder oss å få med Øystein og Dag Audun med på laget. De vil styrke selskapet med viktig kompetanse og erfaring innenfor det strategisk viktige området Samferdsel, sier konsernsjef i OneCo Marvin Jensen.

-Vi er veldig klar for og ser frem til å ta fatt på oppgaven etter nyttår, sier Øystein.
Allerede har OneCo flere kontrakter innenfor Samferdsel og flere er på vei.

OneCo skal fremstå som en betydelig leverandør innenfor Samferdsel i løpet av 2012. For å nå disse målene er ressurser med rett kompetanse avgjørende for at vi skal lykkes. Vi søker derfor i disse dager etter medarbeidere til området Infrastruktur.

Selskapet forventer å han en samlet omsetning innen forretningsområde på rundt 300 mill i løpet av en 2-3-årsperiode.

-Vi skal være attraktiv som arbeidsgiver og for våre kunder. For å få til det må vi ha de beste medarbeiderne og gi dem rom for å utvikle seg og bidra. Vi ønsker personer med det lille ekstra til å søke muligheter hos oss, avslutter Marvin.

Nytt kraftverk på Haukeli

OneCo har inngått kontrakt med Bekk & Strøm AS på leveranse til Holldalbekken kraftverk. Kraftverket ligger i Vinje kommune like nord for Haukeligrend. «OneCo sin leveranse vi i dette prosjektet bli noe utvidet en det vi tidligere har levert på lignende prosjekter.

OneCo har inngått kontrakt med Bekk & Strøm AS på leveranse til Holldalbekken kraftverk. Kraftverket ligger i Vinje kommune like nord for Haukeligrend.

«OneCo sin leveranse vi i dette prosjektet bli noe utvidet en det vi tidligere har levert på lignende prosjekter. I tillegg til vår leveranse av kontroll- og apparatanlegg og transformator vil vi også forstå alt av el-installasjon, jordingsanlegg samt bygging av en 22 kV linje frem til det bestående linjenettet.» sier Jan Egil Aulesjord, salgssjef i OneCo Teksal.

Anlegget som vil ha en Pelton turbin på 1,6MW ventes å bli satt i drift august. 2012

Et bidrag til miljøet

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget. «For oss blir dette et svært spennende prosjekt.

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget.

«For oss blir dette et svært spennende prosjekt. Det er flott å få være med å bygge et anlegg som gjenvinner energi og på den måten skåner miljøet.

I og med at anlegget ligger vegg i vegg med våre lokaler på Forus, gir det oss også en mulighet til å yte høy gard av service og til gjengelighet både under selve prosjektet, men også videre inn i driftsfasen.», sier Arne Riise, adm. dir. i OneCo Teksal Hineco.